Talentontwikkeling met robots

Interactieve workshops voor scholen en organisaties

RobotWise biedt interactieve workshops voor scholen en organisaties & ontwikkelt lesprogramma’s voor alle typen onderwijs. Wij richten ons op talentontwikkeling met robots waarbij ‘Socializing through technology’ de rode draad is.

We zijn de 1e en grootste ‘Robot Playground’ in Nederland waar volwassenen & kinderen kunnen komen spelen en op ontdekking uit kunnen gaan met het grootste assortiment aan robots & programmeeractiviteiten en met de modernste technologieën.

In het bedrijfsleven speelt ‘Future of Work’ en de inzet van sociale robots een steeds grotere rol. Wij zijn daarom continu in ontwikkeling zodat iedereen op de hoogte blijft van de toepassingen van ‘educatieve robots’ en maken hiermee robotica laagdrempelig voor iedereen. Over de ervaringen van onze klanten verwijzen we je graag door naar de pagina Onze klanten en onze ambassadeur Rabobank.

Robotica en programmeren spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. De samenwerking tussen mens en technologie wordt hierdoor belangrijker in het dagelijks leven. Robots kunnen helpen bij het ontdekken van vaardigheden die je al wel hebt maar nog niet voldoende inzet. Door met robots te werken ga je op een andere manier nadenken waardoor je je bewust wordt van deze vaardigheden. Het is belangrijk dat we onze vaardigheden blijven ontwikkelen.

RobotWise staat voor ‘Socializing through technology’. Wat we hiermee bedoelen is dat technologie dient bij te dragen aan socialisatie en hiermee tot een grotere interactie tussen mensen leidt. De samenwerking tussen mens & technologie wordt steeds belangrijker; wij zoeken onze robots dan ook met veel zorg uit, zodat zij op een veelzijdige wijze als hulpmiddel kunnen worden ingezet.

Onderwijs

Ons doel is om alle leerlingen op school actiever bezig te laten zijn met de ontwikkelingen van de maatschappij en voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.

Binnen het onderwijs is talentontwikkeling tegenwoordig een veel gebruikte term. Scholen willen zich steeds meer richten op de brede vorming van leerlingen waarbij ze eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het stimuleren van burgerschapsvorming, cultuur- en kunstzinnige vorming en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast richt het onderwijs zich ook steeds meer op 21st Century Skills , waarvan Digitale Geletterdheid weer een onderdeel is.

In 2019 hebben hebben leraren en schoolleiders, met behulp van Curriculum.nu-werkgroepen, voorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze voorstellen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Dit zijn nog geen lesmethodes. Op basis van deze voorstellen kunnen de wettelijke kerndoelen en eindtermen worden herzien.

In 2016 heeft RobotWise samen met de pilotscholen een vakoverstijgende leerlijn ontwikkeld waarin de 21st Century Skills en Digitale Geletterdheid geïntegreerd zijn. Bij RobotWise ontdek je spelenderwijs je vaardigheden, waarvan je zelf niet wist dat je ze had. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd door de diversiteit aan activiteiten en door gemixte heterogene groepen waarbij de kennis en vaardigheden van verschillend niveau zijn en samenwerken centraal staat. Door de verschillende activiteiten en robots wordt ieder intelligentieniveau vanzelf aangesproken. Nieuwsgierigheid, vindingrijkheid en vooral plezier staan centraal.

Naast het Primair Onderwijs hebben we ook programma’s ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en Beroepsopleidingen.

Lees meer over RobotWise op school.

Bedrijfsleven

Gedurende het afgelopen jaar bleek dat er niet alleen bij de jeugd maar ook bij de volwassenen een vraagstuk is met betrekking tot de ‘robotisering’. RobotWise houdt (interactieve) lezingen en workshops met verschillende robots. Door de diversiteit aan activiteiten wordt RobotWise ook ingezet voor de volgende thema’s; teambuilding, kennismaken met robotica of digitalisering, veranderingsmanagement, onboarding, leadership en/ of inspiratie sessies.

Binnen het bedrijfsleven werken we ook aan talentontwikkeling. Net zoals in het onderwijs komen verschillende skills aan bod waarbij we de focus leggen op:

  • communicatie
  • samenwerken
  • creativiteit
  • procesmatig denken en werken (Agile)
  • kritisch denken
  • leiderschap

Lees meer over RobotWise voor bedrijven.