21st Century skills voortgezet onderwijs

Helaas hebben niet alle basisscholen op dit moment de 21st Century Skills en/ of programmeren in hun curriculum opgenomen. Hierdoor verschilt het kennisniveau van de leerlingen op het voortgezet onderwijs enorm. Dit is zowel voor de leerlingen als voor de docenten een enorme uitdaging bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Verrijkingslessen

RobotWise helpt de leerkrachten te differentiëren met behulp van verrijkingslessen in ‘robotica’, zodat alle leerlingen op maat worden bediend en uitgedaagd. In deze verrijkingslessen wordt het lesprogramma ondersteund door fysieke robots en online programmeer platformen. Iedere les hebben we een andere activiteit waarbij je met interactieve werkvormen veel gaat samenwerken. Denk hierbij aan het leren aansturen en programmeren van verschillende robots, het bouwen en programmeren van LEGO®, het ontwerpen en maken van je eigen website en nog veel meer.

Vast lesprogramma

Het is ook mogelijk om RobotWise in te zetten in je reguliere lesprogramma. Wij kunnen helpen bij het opzetten van een nieuw lesprogramma of de zelf ontwikkelde RobotWise lessen integreren in het huidige programma. Afhankelijk van de kennis van de leerlingen en/of docenten is het mogelijk om de lessen samen te geven met ondersteuning van onze co-teachers. Op deze wijze kan het team langzaam wennen aan het inzetten van educatieve programma’s en middels co-creatie eventueel eigen lessen bedenken.

Soft skills

Bij de beroepsopleidingen waarbij studenten wel of niet gevorderd zijn in ICT, zullen we vooral inzetten op de soft skills. Deze zijn onder andere heel erg belangrijk bij sollicitatiegesprekken en je verdere carrière.
Soft skills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Het zijn interpersoonlijke vaardigheden die onder andere bepalen hoe jij communiceert met anderen, hoe jij denkt over jezelf en hoe jij emotioneel reageert op bepaalde situaties. Denk hierbij aan communiceren, samenwerken, probleemoplossend gericht denken, creatief denken, inventariseren van behoeftes en het overbrengen van kennis. De robots en programmeeractiviteiten zijn hierbij een goed hulpmiddel.We hebben ook hele specifieke programma’s ontwikkeld die inzoomen op bijvoorbeeld leiderschap.

Neem contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie over onze RobotWise programma’s in het Voortgezet Onderwijs of Beroepsopleidingen.