RobotWise & 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Trends, modellen en adviezen overspoelen het onderwijs. Het is een uitdaging voor scholen om deze bij te benen en toe te passen in het curriculum. Innovatief meebewegen op onderwijsgebied aan de hand van lesprogramma’s streeft RobotWise na sinds 2016. Wij koppelden toen als eerste de 21st Century Skills in het onderwijs aan blended learning en robots als hulpmiddel. Onze gedachtegang over talentontwikkeling met behulp van sociale, educatieve robots heeft gezorgd voor een diversiteit aan lesprogramma’s voor gelijke kansen op basisscholen, middelbaar en beroepsonderwijs.

Met onze didactische en activerende werkvormen willen we élke leerling en student de mogelijkheid bieden de benodigde 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs te ontwikkelen dan wel te versterken. Met plezier en ‘robot-fun’ begeven leerlingen zich onbewust op cognitief en sociaal-emotioneel terrein en worden hun executieve functies geprikkeld. In het kort hieronder de onderwerpen die op de verschillende pagina’s in detail terugkomen.

Programma’s & workshops

RobotWise biedt diverse programma’s en workshops aan:

Meer informatie & advies:

Zij gingen je voor…

Programma keuze:

  • Kant en klaar & op maat;
  • Van 4 lessen tot een jaarprogramma;
  • Schoolbreed of in kleine groepjes;
  • Doorlopende leerlijnen

Mogelijkheden:

  • Thematisch & vakoverstijgend;
  • Met of zonder co-teacher;
  • Invalleerkrachten;
  • Aanvraag & verantwoording subsidies.

Winnaar start-up 2019-2020

Product van de Maand 2020

Top 10

‘Rising Star’ 2018

Achtergrond RobotWise

Nederlandse afgevaardigde 2018

Lesprogramma’s voor alle typen onderwijs

Onze lesprogramma’s bestaan uit verhalende games met opdrachten die leerlingen zowel online als offline uitvoeren. Leerlingen kunnen zelfstandig op elk niveau aan de slag en ontdekken vanzelf de mogelijkheden van de verschillende fysieke robots. Tussendoor krijgen de leerlingen online korte instructies en worden ze enthousiast aangemoedigd. Docenten hebben een meer coachende rol en de mogelijkheid om de opbloeiende talenten van hun leerlingen op te merken. Meer hierover kun je lezen op onze pagina’s lesprogramma’s, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Of beluister de IPON-podcast. Onze oprichter Tamar, legt daar simpel uit wat wij voor het onderwijs kunnen doen.

Leerling met sociale robot Ozobot
Leerplattegrond met robot Ozobot

RobotWise & 21e eeuwse vaardigheden onderwijs

Om het potentieel van leerlingen verder te ontwikkelen zijn het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten zeer waardevol. De opzet van onze lessen is om talenten en vaardigheden met ‘blended gamified learning’ te stimuleren. Leerlingen gaan spelenderwijs effectief samenwerken, sociaal handelen maar ze leren ook door te zetten, fouten durven te maken en onderzoekend nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Robots zijn geduldig en laten iedereen op een eigen manier ontdekkend leren. Terwijl je opgroeit, ontdekken waar je goed in bent en hoe je jouw 21e eeuwse vaardigheden kunt inzetten, draagt bij aan een stevige basis voor een plek in de maatschappij.

Verbindende STEAM Education

STEAM staat voor het van oorsprong Amerikaanse onderwijsgedachtegoed: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Een mooie denkwijze die bètavakken en kunst in het onderwijs wil verbinden. Dit vakoverstijgend gedachtegoed komt ook terug in de thematische lessen die RobotWise heeft ontwikkeld; “Schrijf op papiertjes verschillende soorten afval. Kan jij de robot daarna zo programmeren dat die het afval gaat scheiden?”

Robot Dash met leerlingen middelbare school
Uitleg aan leerkracht over RobotWise

RobotWise voor leerkrachten en docenten

RobotWise is er ook voor leerkrachten en docenten; als co-teacher, als extra kracht en voor training-on-the-job. Maar ook wanneer je wilt weten, hoe robots kunnen bijdragen  aan de ontwikkeling van 21st Century Skills in het onderwijs. Wij geven trainingen en workshops waarbij je zelf de mogelijkheden van de sociale, educatieve robots ontdekt. We laten je zien hoe je op een andere, interactieve manier je lesdoelen kunt bereiken. Dat je de tijd hebt om in een coachende rol te observeren hoe leerlingen de stof verkennen. Ook helpen we je bij het ontwerpen van vakoverstijgende, thematische lessen waar robots een rol spelen. Daarnaast is het mogelijk om onze oprichter en CEO, Tamar Neter uit te nodigen als inspirerende spreker over onderwijs. Zij vertelt over thema’s als innovatie in de klas, het verhogen van leerlingbetrokkenheid en de mogelijkheden en voordelen van blended learning.

Invaljuf of -meester

Of je nu een invaljuf, -meester of invaldocent nodig hebt; RobotWise kan je ontzorgen. In diverse situaties, regelen wij een invalleerkracht voor basisscholen, het voortgezet- of beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen vervolgens een dag(deel) vol fun en versterken spelenderwijs hun digitale en sociaal-emotionele vaardigheden. De invaldocent maakt ze wegwijs in de RobotWise lesprogramma’s en van de robots op de Robot Playground leren leerlingen meer dan ze van tevoren denken. Wil je weten wat, kijk dan bijvoorbeeld bij de robotwise-game

Coachende rol van co-teacher RobotWise
ozobot met leerlingen

Educatieve robots in de klas

Wat zijn educatieve robots? In het RobotWise-onderwijs gebruiken wij onze robots als hulpmiddel om leerstof op een andere manier aan te bieden. Spelen met een robot vraagt om een actieve houding, interactie en betrokkenheid wat bijdraagt aan het opnemen van de leerstof. Daarnaast helpen de robots om sociale en andere 21e eeuwse vaardigheden verder te ontwikkelen. De robots in de klas zijn er in diverse soorten en maten. Elke robot heeft een eigen specialiteit en kan gevarieerd worden ingezet, passend bij de verschillende lesprogramma’s uit onze RobotWise bibliotheek. Maak kennis met onze educatieve robots

Onderwijssubsidie aanvragen

RobotWise neemt elk jaar scholen werk uit handen door de beschikbare subsidies voor hen aan te vragen. Van de verbindingssubsidie PO-VO tot aan School en omgeving. Door onze ervaring, kennen wij de weg in het papierwerk en kunnen we je goed adviseren. Ook kunnen wij de aanvraag verzorgen, inclusief de verantwoording op basis van no-cure-no-pay. Met de subsidie is het mogelijk om het volledige lespakket aan te schaffen. Dat is inclusief onze robots, training-on-the-job en/of de hulp van eventuele co-teachers. Wil je weten hoe je deze subsidies kunt aanvragen en in kunt zetten voor bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs, neem contact met ons op. We adviseren je graag.

voortgezet onderwijs leerlingen met Micro:bit

“Door de inzet van verschillende soorten robots en werkvormen worden niet alleen de technische vaardigheden ontwikkeld, maar zien we ook dat onze leerlingen actief met elkaar samenwerken, problemen signaleren en oplossen en met nieuwe creatieve ideeën komen. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen plezier hebben tijdens de lessen, bezig zijn met programmeren en hier sterk in ontwikkelen. We zijn blij met de samenwerking met RobotWise en deze mooie toevoeging op ons lescurriculum!”

Danielle Koolmees, Vakleerkracht ICT en ICT-coördinator (Paus Joannesschool te Rotterdam)

Wil je meer weten?
Laat jouw gegevens achter en wij helpen je snel verder, ga naar: informatie aanvragen. Voor direct contact kun je ook bellen met: 06 – 50 92 92 95