Primair Onderwijs

Groep 1 t/m 8

RobotWise heeft een unieke didactische werkwijze ontwikkeld waarbij je op een innovatieve manier vakoverstijgend les kunt geven. In onze lessen maken we gebruik van digitale middelen en fysieke robots.

RobotWise biedt de oplossing voor uitdagingen die scholen nu hebben, door:

 • tijdswinst te creëren door innovatieve vakoverstijgende lesprogramma’s;
 • digitale leermiddelen en robots te integreren binnen de reguliere lessen;
 • leerkrachten een coachende rol te laten ervaren;
 • hoge betrokkenheid van enthousiaste leerlingen & leerkrachten te creëren;
 • talentontwikkeling te ‘boosten’ door een diversiteit aan activiteiten;
 • de 21st Century Skills te verankeren in het RobotWise lesprogramma.

Het RobotWise lesprogramma start al vanaf groep 1, omdat wij van mening zijn dat het niet om het leren van een programmeertaal gaat, maar om de creativiteit van kinderen en het ontwikkelen van hun vaardigheden. RobotWise koppelt wetenschap en technologie aan de 21st Century Skills; in het bijzonder computational thinking.

De mooiste methode hiervoor is geen methode, maar juist kinderen te laten ontdekken en onderzoeken met behulp van interactieve lesvormen, waarbij samenwerken, het opdoen van ervaring en talentontwikkeling, de les is.

Het RobotWise lesprogramma helpt de leerkracht een aanzet te geven tot vernieuwend onderwijs en scholen in beweging te krijgen met deze vernieuwingsslag. In ons lesprogramma bieden we handvatten aan als leidraad voor de leerkracht met bijvoorbeeld lesdoelen, activiteiten en een duidelijke omschrijving van de organisatie in de klas.

Het gebruik van de laagdrempelige robots en het oplossen van vraagstukken geeft de leerlingen een gevoel van voldoening, ze hebben iets gepresteerd. Het is vooral bevorderlijk voor het ontwikkelen van de juiste denkhoudingen (Habits of Mind), zoals het durven nemen van risico’s, het streven naar nauwkeurigheid en het willen doorzetten.

Deze houdingen dragen bij tot een hoger gevoel van eigenwaarde en een beter zelfvertrouwen van kinderen als lerenden.

RobotWise lesprogramma

De RobotWise lessen hebben een hoofdthema, waarbij we robotica en programmeren binnen de reguliere vakken integreren. Op de leskaart worden zowel het klassenmanagement, de lesdoelen en de activiteiten met de verschillende robots omschreven. De specifieke onderwerpen die we behandelen verschillen per groep, zo ook de vakken die we hierin integreren. We kijken vooral naar wat de school op dat moment nodig heeft.

Hoe ziet het RobotWise lesprogramma eruit:

 • robotica en programmeren geïntegreerd binnen de regulieren lessen (groep 1 t/m 8)
 • vakoverstijgend en thematisch lesmateriaal
 • gedurende een aantal weken Robotwise les op school met de inzet van een co-teacher
 • laagdrempelige voorgeselecteerde EduTools met een lesopzet
 • teach-the-teacher programma
 • begeleiding/consultancy op school
 • theorie & praktische toepassing van Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM)

Mocht jullie school behoefte hebben aan losse onderdelen van ons RobotWise programma, dan maken we graag een voorstel op maat.

Samenvatting diensten voor groep 1 t/m 8:

 • RobotWise Lesprogramma in de klas gedurende een aantal weken waarbij de klassenleerkrachten een co-teacher krijgen en direct aan de slag gaan met de leerlingen. Onze lessen zijn gebaseerd op de SLO kerndoelen, de 21st Century Skills zijn hierin verankerd.
 • Workshops in de klas door RobotWise trainers waarbij de klassenleerkracht een ondersteunende rol krijgt. Aantal workshops is maatwerk.
 • Naschoolse en buitenschoolse activiteiten
 • Vakantiekampen, onze ‘Robot Playgrounds’