Aanvragen subsidie onderwijs voor toekomstgericht investeren in leerlingen

RobotWise helpt scholen om aan de hand van onderwijssubsidies onze duurzame (les)programma’s te financieren. Wij doen de aanvraag en de verantwoording op basis van no-cure-no-pay. De financiering is voor de interactieve lessen met blended gamified learning, de robots, het benodigde (game)materiaal en ondersteuning van co-teachers. Door gebruik te maken van fondsen, lokale en landelijke (overheids)subsidies, verruim je je investeringsruimte én kun je een gerichte keuze maken voor vernieuwend onderwijs. Wij bieden leerlingen kansen om hun technische skills en sociale- en cognitieve vaardigheden verder te ontwikkelen met behulp van fysieke robots.

blij spelen met Blue Bot

Samen bekijken we welk subsidieprogramma het beste past bij de behoeftes van de leerlingen en wensen van jouw school. RobotWise zorgt vervolgens dat die wensen passen binnen de voorwaarden van de subsidie, de praktische uitvoering en de verantwoording. Door al dit werk achter een subsidie-aanvraag uit handen te nemen, kan jouw school zich blijven richten op kerntaken zoals kansengelijkheid en een duurzame toekomst voor alle leerlingen.

Subsidie Onderwijs

RobotWise subsidie voor:
Duurzame (les)programma’s
Vernieuwend Onderwijs
Kansengelijkheid
Executieve functies & 21st Century Skills

 

Meer informatie & advies

Voor meer informatie en een passend subsidie-advies:

Of neem telefonisch contact op: 06-50929295

Zij gingen je voor…

Onderwijssubsidies:

  • Voor alle typen onderwijs
  • Lokale & landelijke subsidies
  • Schoolbreed of in kleine groepjes

In combinatie met:

  • Aanvraag & verantwoording subsidies
  • Technische (les)materialen
  • Met of zonder co-teacher

Winnaar start-up 2019-2020

Product van de Maand 2020

Top 10

‘Rising Star’ 2018

Achtergrond RobotWise

Nederlandse afgevaardigde 2018

samen met Blue-Bot

Subsidies voor scholen

Onze (les)programma’s sluiten aan bij bekende landelijke subsidies voor scholen maar ook gemeentelijke subsidies en fondsen kunnen aan ons worden gekoppeld. Ook is het mogelijk om gelden van al gehonoreerde subsidies aan onze (les)programma’s, inclusief robots en materiaal, te besteden. Het Nationaal Programma Onderwijs kwam bijvoorbeeld tijdens corona beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs. Deze subsidie kan niet meer worden aangevraagd maar nog wel worden uitgegeven tot en met het schooljaar 2024-2025. Hieronder lichten we enkele andere subsidies toe en hoe deze bij RobotWise aansluiten.

 

“In vier schooljaren hebben door heel Nederland al meer dan 5000 leerlingen en 300 leerkrachten kennisgemaakt met onze programma’s. We zijn erg blij dat we dit konden realiseren door gebruik te maken van onderwijssubsidies.”

Tamar Neter – CEO RobotWise

Verbinding subsidie PO-VO (voorheen doorstroom)

De subsidie:

Deze subsidie PO-VO is bedoeld om gelijke kansen te creëren en om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Niet alle leerlingen hebben door hun omgeving of thuissituatie, vanzelfsprekend dezelfde ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking als hun klasgenoten. Dat kan van invloed zijn op hun leerniveau en hoe ze leren. Door deelname aan een verbindingsprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aansluiting RobotWise:

We starten in groep 8 met dit specifieke programma PO-VO met doorlopende leerlijn. Leerlingen  (her)ontdekken tijdens de lessen spelenderwijs hun 21st Century Skills. De kennis en vaardigheden die ze opdoen, kunnen ze vervolgens inzetten bij de overgang naar én binnen het voortgezet onderwijs. De leerlingen uit de doelgroep van de subsidie hebben baat bij deze lessen, maar de rest van de klas profiteert er net zo goed van. Iedereen leert en ontdekt met de robots als hulpmiddel, op zijn eigen wijze, zijn of haar unieke talenten. Zodra de leerlingen in de brugklas zitten, gaan ze verder met het vervolgprogramma van RobotWise. Voor deze kansengelijkheid werken we samen met zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Doorstroomprogramma Basisvaardigheden

De subsidie:

Deze subsidie is voor het verbeteren van de vaardigheden op het gebied van taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De activiteiten die eronder vallen zijn onder meer gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen, klassenmanagement, effectieve didactiek en leer- & ontwikkelmiddelen. Maar ook professionalisering van leerkrachten en docenten valt onder deze subsidie voor scholen.

Aansluiting RobotWise:

Tijdens al onze lesprogramma’s gaan leerlingen vanaf groep 1 tot het beroepsonderwijs op een speelse manier aan de slag met basisvaardigheden. In de RobotWise bibliotheek zijn reguliere lessen verkrijgbaar maar ook thematische die aansluiten op bijvoorbeeld burgerschap. De programma’s zorgen voor het vergroten van de digitale geletterdheid waarbij jouw leerlingen spelenderwijs leren onderzoeken, analyseren en reflecteren. Ze ontwikkelen tegelijk hun executieve functies en versterken hun sociale vaardigheden. Niet alleen de leerlingen leren programmeren, onderwijsprofessionals raken snel thuis in het integreren van technologie in de klas en krijgen meer grip op ICT. Doordat onze lessen ook voor kleine groepen in te zetten zijn, kunnen scholen hun klassen zo managen dat elke leerling wordt gezien.

Invulling van toegekende subsidies

Nadat jouw subsidie onderwijs is toegekend, kun je die gebruiken voor het aanschaffen van diverse RobotWise (les)programma’s. In onze bibliotheek zitten lessen voor leerkrachten en docenten die eenvoudig in te passen zijn in het eigen curriculum. Maar de bieb bevat ook thematische lessen, voor het verrijken van de algemene ontwikkeling van jouw leerlingen. Qua materiaal nemen we in de aanvraag (refurbished) tablets en robots mee, ter huur of als koop. De tablets gebruik je bij de games met storytelling tijdens de lessen. De robots zorgen tijdens de lessen voor ondersteuning, fun, ontspanning, uitdaging en ze stimuleren de talentontwikkeling van de leerlingen.

jongen meisje dash
Samenwerken bij robotopdracht

Meer mogelijkheden

Naast de lessen, robots en de lesmaterialen kun met de subsidiegelden kiezen voor begeleiding van onze co-teachers. Zij zijn op verschillende manieren in te zetten. In de klas kunnen je ze assisteren of teachen-on-the-job. Daarnaast helpen ze ook met het inplannen van de lessen en alles wat daar verder bij komt kijken. Lees meer over deze ondersteuning en de inhoud van onze lesprogramma’s op primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Benieuwd naar de verschillende subsidiemogelijkheden en de invulling ervan? Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer weten?
Laat je gegevens achter en wij helpen je snel verder, ga naar: informatie aanvragen. Voor direct contact kun je ook met: 06 – 50 92 92 95