Persbericht: Gelijke kansen in het onderwijs voor 3000 leerlingen met sociale robots

Amstelveen, 11 september 2023 – RobotWise, de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots, biedt komend jaar 60 basis- en middelbare scholen innovatieve lesprogramma’s aan. Hierbij ligt voor 3000 leerlingen vooral de nadruk op het vergroten van ‘kansengelijkheid’. Dat maakt RobotWise vandaag bekend.  

Voor de benodigde financiering ondersteunde RobotWise deze scholen succesvol bij het aanvragen van onderwijssubsidies, verkrijgbaar via het Gelijke Kansen-programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het aantal leerlingen is landelijk verdriedubbeld ten opzichte van vorig jaar.

 

Aanpak De scholen kunnen de subsidies gebruiken voor het afnemen van RobotWise lesprogramma’s, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen, zoals robots. De lesprogramma’s bestaan uit games met storytelling en opdrachten die leerlingen in groepjes offline en online uitvoeren. Met RobotWise verkennen leerlingen zo op een speelse wijze de wereld van robots en experimenteren ze op een interactieve en zelfstandige manier. De leerlingen ontwikkelen laagdrempelig zowel hun technologische- als hun samenwerkingsvaardigheden.

 

“Op de Paus Joannesschool te Rotterdam is onze missie: klaar voor de toekomst! Ons onderwijs is toekomstgericht en legt de nadruk op plezier, verbondenheid, ontwikkeling en samenwerking. De doelen en werkwijze van het doorstroomprogramma PO-VO van Robotwise sluiten goed aan bij wat wij onze leerlingen willen bieden. Door de inzet van verschillende soorten robots en werkvormen worden niet alleen de technische vaardigheden ontwikkeld, maar zien we ook dat onze leerlingen actief met elkaar samenwerken, problemen signaleren en oplossen en met nieuwe creatieve ideeën komen. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen plezier hebben tijdens de lessen, bezig zijn met programmeren en hier sterk in ontwikkelen. We zijn blij met de samenwerking met RobotWise en deze mooie toevoeging op ons lescurriculum!”Daniëlle Koolmees, Vakleerkracht ICT en ICT-coördinator (Paus Joannesschool te Rotterdam). 

 

Kansengelijkheid

Executieve functies en 21st Century SkillsDe activiteiten met de robots zijn geschikt voor alle leerlingen en bieden gelijke kansen voor het ontdekken van hun talenten. De robots functioneren als educatief hulpmiddel waarbij de activiteiten de leerlingen spelenderwijs voorbereiden op de toenemende digitalisering in de maatschappij. Maar ook op vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. RobotWise is van mening dat leer- of denkniveau, achtergrond en cultuur geen rol mogen spelen bij het ontdekken van talenten en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. “Niet elk kind heeft dezelfde kansen en mogelijkheden op dit gebied ”, zegt Tamar Neter, oprichter van RobotWise. “Daarom vinden wij het belangrijk dat deze positieve manier van lesgeven zo breed mogelijk wordt ingevoerd.”

 

Om dat te verwezenlijken, helpt RobotWise scholen bij het aanvragen van subsidies op basis van no-cure-no-pay. De robots zijn duurzaam doordat ze door de hele school, bij elke groep en les kunnen worden ingezet. Docenten hebben ondertussen meer tijd om hun leerlingen te observeren en op een positieve coachende manier bij te staan. Neter: “Leerlingen bloeien hierdoor zichtbaar op. Ook degenen die niet altijd vooraan staan, worden gezien en gehoord.”

 

Over RobotWise
RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve, gamified les- en trainingsprogramma’s met behulp van sociale educatieve robots voor alle onderwijsniveaus, bedrijven en jeugdzorginstellingen. De organisatie streeft naar talentontwikkeling, met robots als hulpmiddel, gericht op de ontwikkeling van sociale en (meta)cognitieve vaardigheden. Het leverde RobotWise een top 10 notering op in de lijst van de meest innovatieve bedrijven in Nederland (de Nederlandse Innovatiemonitor 2021). Kijk voor meer informatie op www.robotwise.nl.

Contactpersonen voor de pers

RobotWise, Tamar Neter, 06 509 29 295, tamar@robotwise.nl 

Download hier het officiële persbericht.

 

11 september 2023
Esmée van Huijstree