21e eeuwse vaardigheden

21st Century Skills in basisonderwijs met educatieve robots

Sociale vaardigheden, probleemoplossend denken en handelen, feedback geven en zelfreflectie; zonder dat leerlingen het misschien doorhebben, zijn ze elke dag in het basisonderwijs bezig met hun 21e eeuwse vaardigheden. Die skills die je niet alleen op school nodig hebt maar net zo goed daarbuiten. De lesprogramma’s van RobotWise met behulp van sociale, educatieve robots, zorgen dat deze vaardigheden als een repeterende breuk terugkeren. Als professional in het basisonderwijs ervaar je dat de 21st Century Skills bij de leerlingen zich verder ontwikkelen en versterken.  

21e eeuwse vaardigheden

We hebben oog voor de ontwikkeling en groei van elke leerling, niveau of achtergrond is niet van belang. Leerlingen leren op hun eigen tempo en worden persoonlijk uitgedaagd. Niet alleen sluiten onze lesprogramma’s aan bij alle onderwijsvormen, ook voor hoogbegaafden, NT2-ers en thuiszitters geldt onze didactische werkwijze als een goede basis voor socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. De lesprogramma’s zijn een duurzame investering; van kleuters tot en met groep 8, de hele basisschool kan aan de gang gaan met onze lessen en robots.   

21e eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs

RobotWise lesprogramma’s voor: 
Sociaal-emotionele vaardigheden
Executieve functies & Digitale geletterdheid
Betrokken & enthousiaste leerlingen
Tijdsbesparing voor leerkrachten

Meer informatie & advies

Vraag het informatiepakket voor jouw school aan:

Of neem telefonisch contact op: 06-50929295

Zij gingen je voor…

Lesprogramma’s:

 • Kant en klaar & op maat;
 • Van 4 lessen tot een jaarprogramma;
 • Schoolbreed of in kleine groepjes;
 • Doorlopende leerlijn.

In combinatie met:

 • Thematisch & vakoverstijgend;
 •  Met of zonder co-teacher;
 • Invalleerkrachten;
 • Aanvraag & verantwoording subsidies.

Winnaar start-up 2019-2020

Product van de Maand 2020

Top 10

‘Rising Star’ 2018

Achtergrond RobotWise

Nederlandse afgevaardigde 2018

Jongen-met-Blue-Bot

Onze didactische werkwijze 

De lessen van RobotWise zijn in een vorm van games met storytelling gegoten. Ze bewegen mee met het curriculum van jouw school. De RobotWise bibliotheek bevat onze lesprogramma’s inclusief thematische lessen. Die thema’s passen bijvoorbeeld bij burgerschapsonderwijs, natuur, wetenschap & techniek of verkeer, maar kunnen ook vakoverstijgend zijn. We werken met Blended Gamified Learning. Dat wil zeggen dat de leerlingen zowel offline als online aan de slag gaan. De lesprogramma’s hebben een duidelijke opbouw die altijd starten met een korte instructie. Hierna gaan de leerlingen in duo’s, zelf ontdekken hoe de opdrachten binnen de game en de robots in elkaar steken. Op hun eigen creatieve manier lopen ze door de games heen waarbij ze brainstormen, tekenen, ontwerpen en oplossingen verzinnen. Tegelijk kunnen ze op de vloer van het lokaal hun bouwkwaliteiten kwijt door met uiteenlopende materialen bijvoorbeeld een doolhof of verkeersplein te ontwerpen. Ondertussen vergroten ze hun sociale vaardigheden en leren ze spelenderwijs programmeren. De verschillende soorten robots zijn daarbij een hulpmiddel. Na de hoofdopdracht is er tijd voor zelfreflectie, mogen ze hun mening geven over hoe hun samenwerkproces verliep en ruimen ze alles weer op. 

“De lessen van RobotWise zijn zo opgezet dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de lessen, omdat ze passen bij ieder ontwikkelingsniveau en alle leerprestaties. Zowel de leerlingen als ons team zijn erg enthousiast over dit lesaanbod. “

Gülsen Atakli-Sönmez – ICT-coördinator Paus Joanneschool Rotterdam

Robotlessen in jouw klas  

RobotWise biedt meerdere mogelijkheden aan om de robotlessen je eigen te maken. Van kennissessies, training-on-the-job met co-teachers in de klas, tot RobotWise teachers die zelf de lessen geven. Bij training-on-the-job willen we groepsleerkrachten zo snel mogelijk zelf met onze lesprogramma’s laten werken. Ons doel is dan om zo kort mogelijk in de klas te zijn. De lessen zitten sowieso gemakkelijk in elkaar met heldere instructies zodat je er snel mee uit de voeten kan. Bovendien is onze supportdesk er voor je als je ergens tegenaan loopt. Afhankelijk voor welke mogelijkheid jouw school kiest, kunnen we ook helpen bij het maken van eigen lessen zodat de robots duurzaam in gebruik blijven.   

 

Robotwise-robotlessen-in-de-klas
Coachende-leerkracht

De mogelijkheden:

 1. De groepsleerkracht geeft zelf de les met de mogelijkheid om geassisteerd te worden door een RobotWise co-teacher in de klas voor technische zaken, het coachen en observeren.   
 2. RobotWise teachers geven de lessen of een deel van de lessen, geassisteerd door de groepsleerkracht. De leerkrachten leren op een laagdrempelige manier, hoe de lessen en de robots werken. Na een paar lessen kan de leerkracht ook zelf de lessen gaan geven. 
 3. RobotWise teachers geven zelf de lessen gedurende het hele traject. De groepsleerkracht is hierbij niet aanwezig. 

Voordelen voor de leerkracht

Zoals je ook kunt lezen op onze pagina lesprogramma’s, zien wij het verankeren van 21st Century Skills als een essentiële basis binnen het basisonderwijs. Als leerkracht heb je tijdens onze lessen dan ook meer tijd om te kijken hoe je leerlingen daarmee bezig zijn. Bij het rondlopen kun je rustig gadeslaan hoe bijvoorbeeld de wiebelende leerling betrokken en aandachtig aan het programmeren is. Of dat de timide leerling complimenten van haar groepje krijgt vanwege haar creatieve oplossing. Leerlingen leren met het doorlopen van de games hoe ze zelf het beste kennis tot zich kunnen nemen. Hoe ze meer op hun eigen intuïtie kunnen afgaan en dat het gaat om de kleine succesjes. Jij kan waar nodig bijsturen en coachend een leerling verder helpen. Mede dankzij jouw input komen (verborgen) talenten bovendrijven en vergroten de leerlingen hun zelfvertrouwen.  

figuur-SLO-21e-eeuwse_vaardigheden
Meisje_onderbouw_spelend

Onder- en middenbouw

Door vrij met ze te spelen, leert de onder- en middenbouw de robots kennen. In de lessen maken de leerlingen een begin met computational thinking. Hoe zorg je dat de robot jouw toren gaat omgooien? Door een oplossing te bedenken, te tekenen en vervolgens uit te voeren door op het vooruitknopje’ van de robot te drukken, zien ze meteen het resultaat van hun ontwerp. Naast dat hun motoriek vooruitgaat met het bouwen, leren ze letters te herkennen op onze lettermat, woordjes te maken en helpen de lessen bij het ontwikkelen van hun rekenvaardigheid. Ook stimuleren ze hun creatieve denk- en taalvermogen en sociale vaardigheden door originele keuzes te maken, samen te werken en verhalend te vertellen over hun plannen.  

Bovenbouw

In de bovenbouw nodigen het spelen van de games uit tot het verder ontwikkelingen van de cognitieve en executieve functies bij de leerlingen. Welke stappen binnen een game zet je eerst, wat heb je nodig om verder te komen en wie kan je daarbij helpen? Hoe flexibel ben je als jouw teamgenoot iets anders wilt dan jij? Om de overgang van groep 8 naar de brugklas soepel te laten verlopen en gelijke kansen te bieden aan ieder kind, hebben wij ook een speciaal doorstroomprogramma POVO ontwikkelt. Hierbinnen is veel aandacht voor organisatie, presentatie en zelfreflectie. In het voortgezet onderwijs loopt de leerlijn van 21 eeuwse vaardigheden opgestart in het basisonderwijs, immers door.  

Buitenspelende_ jongens_ met_ robot
Spelend_basisvaardigheden_leren

Versterken van basisvaardigheden

Om de basisvaardigheden in het basisonderwijs te versterken zijn die in al onze lesprogramma’s verweven. Leerkrachten kunnen verder professionaliseren door taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap op een andere manier aan te bieden. Midden- en bovenbouwleerlingen gaan automatisch de opdrachten Begrijpend lezen om hun vloerrobot te kunnen laten scoren in het doel. Rekenen gebruikt een leerling om de afstand in te schatten die de robot zal moeten afleggen zodat hij niet de bocht uitvliegt. Wil je een robot zo programmeren dat hij eerst van kleur veranderd en dan pas gaat rollen, dan is het nodig dat je Verbanden kunt leggen. Verschillende basisvaardigheden worden zo op een speelse manier versterkt. 

Meer kennis van digitale geletterdheid

Terwijl de leerlingen bezig zijn met hoe de robot bijvoorbeeld het snelst van Parijs naar Rome rijdt, krijgen ze meer kennis over digitale geletterdheid en de vaardigheden die ze nodig hebben voor nu en in de toekomst. De leerlingen gaan autonoom, in teamverband en in een veilige omgeving ondervinden wat de (on)mogelijkheden binnen een digitale wereld zijn. Ze oordelen en beslissen zelf, ontdekken en ondervinden of hun keuzes de juiste zijn. Ze leren digitaal te zoeken, lachend fouten te maken – wat immers niet erg is – en die zelf te analyseren. Vervolgens repareren ze hun eerdere zetten om letterlijk of figuurlijk (opnieuw) een van de vele wegen naar Rome te programmeren. Hun digitale geletterdheid, de kennis, vaardigheden en begrip van ICT gaat zo spelenderwijs vooruit.  

Aardrijkskunde _met_robots
Spelen met technisch lego

Benodigheden robotlessen & subsidies  

Wil je aan de gang met onze lessen en de robots dan maken we je het makkelijk. Naast het downloaden van onze lessen en inzetten van eventuele co-teachers heb je (refurbished) tablets en robots nodig. De aanschaf of het huren daarvan kan allemaal via subsidies verlopen. De overheid wil, net als RobotWise, het onderwijs op het gebied van digitale en sociale vaardigheden op de basisschool verbeteren. Onze lesprogramma’s sluiten aan bij bekende beschikbare subsidies zoals voor basisvaardigheden of de doorstroom PO-VO, maar ook gemeentelijke subsidies kunnen van toepassing zijn. RobotWise kan jouw school volledig ontzorgen bij het aanvragen en de verantwoording bij subsidies en fondsen. Dit is op basis van no-cure-no-pay. Lees meer over de onderwijssubsidies mogelijkheden voor jouw school.  

Wil je meer weten?
Laat je gegevens achter en wij helpen je snel verder, ga naar: informatie aanvragen. Voor direct contact is bellen ook mogelijk met: 06 – 50 92 92 95