Lesprogramma’s, Consultancy & Studie- en teamdag

28

Vanuit de vraag van scholen is het RobotWise lesprogramma ontstaan; we hebben hiervoor een didactische werkwijze ontwikkeld. Vanuit leerkrachten kwam de behoefte naar boven voor een oplossing voor de tijdsdruk, het werken op verschillende niveaus met de leerlingen, meer eigen inbreng van de leerlingen en het toepassen van de 21st Century Skills.

De didactische werkwijze van RobotWise richt zich op onderzoekend en ontdekkend leren met robots, waarbij ‘fouten durven maken’ juist aangemoedigd wordt, zodat leerlingen op onderzoek uitgaan en hiervan leren. De 21st Century Skills en executieve functies zijn verankerd in ons programma, denk aan creativiteit, probleem-oplossend vermogen, samenwerken en computational thinking. RobotWise maakt hiermee digitale geletterdheid laagdrempelig en toepasbaar voor het onderwijs. Wij ontwikkelen (thematische) lesprogramma’s, waarbij robots worden ingezet als hulpmiddel om spelenderwijs sociale- en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.

Onze lesprogramma’s

RobotWise biedt diverse lessen en workshops:

Meer informatie & advies

Voor meer informatie en een passend advies vraagt u het informatiepakket aan:

Zij gingen u voor…

Diensten:

RobotWise biedt de volgende diensten aan op school:

 • Lesprogramma’s (kant en klaar, op maat, vakoverstijgend, co-creatie)
 • Co-teaching in de klas
 • Studiedagen
 • Teamdagen
 • Advies leerlijnen
 • Verrijkingslessen

Oplossingen:

RobotWise biedt de oplossing op de uitdagingen die scholen hebben, door:

 • Innovatieve vakoverstijgende lesprogramma’s voor extra tijdswinst;
 • Digitale leermiddelen en robots te integreren in de reguliere lessen;
 • Leerkrachten een coachende rol te laten ervaren;
 • Hoge betrokkenheid en enthousiasme te creëren;
 • Talentontwikkeling te boosten door een diversiteit aan activiteiten;
 • De 21st Century Skills te verankeren in het RobotWise lesprogramma;

Winnaar start-up 2019-2020

Product van de Maand 2020

Top 10

‘Rising Star’ 2018

Achtergrond RobotWise

Nederlandse afgevaardigde 2018

‘Socializing through technology’

RobotWise staat voor ‘Socializing through technology’. Wat we hiermee bedoelen is dat technologie dient bij te dragen aan socialisatie en tot een grotere interactie tussen mensen. De samenwerking tussen mens & robot wordt steeds belangrijker; wij zien de educatieve robots als een hulpmiddel en geen doel.

Naast het inzetten van educatieve robots is het ook mogelijk om de lessen te geven via online games. De leerlingen ‘slaan aan’ door te gamen en het leren programmeren van robots. Hierdoor sluiten de lessen aan bij de beleveniswereld van kinderen, in alle leeftijdscategorieën.

Didactische werkwijze RobotWise

In 2019 hebben hebben leraren en schoolleiders, met behulp van Curriculum.nu-werkgroepen, voorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze voorstellen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Dit zijn nog geen lesmethodes. Op basis van deze voorstellen kunnen de wettelijke kerndoelen en eindtermen worden herzien. In 2022 is de actualisatie gestart van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Binnen de lesprogramma’s van RobotWise zijn al deze onderwerpen geïntegreerd.

In 2016 heeft RobotWise samen met de pilotscholen een vakoverstijgende leerlijn ontwikkeld waarin de 21st Century Skills en Digitale Geletterdheid geïntegreerd zijn. Bij RobotWise ontdek je spelenderwijs je vaardigheden, waarvan je zelf niet wist dat je ze had. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd door de diversiteit aan activiteiten en door gemixte heterogene groepen waarbij de kennis en vaardigheden van verschillend niveau zijn en samenwerken centraal staat. Door de verschillende activiteiten en robots wordt ieder denk- en leerniveau vanzelf aangesproken. Nieuwsgierigheid, vindingrijkheid en vooral plezier staan centraal.

Naast het Primair Onderwijs hebben we ook programma’s ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en Beroepsopleidingen.

Het RobotWise lesprogramma is een didactische werkwijze waarbij we op een innovatieve wijze digitale leermiddelen inzetten, ondersteund met educatieve sociale robots. Het gebruik van laagdrempelige robots en het oplossen van vraagstukken geeft de leerlingen een gevoel van voldoening, ze hebben iets gepresteerd. Het is vooral bevorderlijk voor het ontwikkelen van de juiste denkhoudingen (Habits of Mind), zoals het durven nemen van risico’s, het streven naar nauwkeurigheid en het willen doorzetten. Deze houdingen dragen bij tot een hoger gevoel van eigenwaarde en een beter zelfvertrouwen van kinderen als lerende.

“RobotWise verzorgt op onze school Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) de verrijkingslessen voor alle brugklassen. Omdat wij toekomstige technologieën en de 21st Century Skills, zoals probleemoplossend gericht denken en samenwerken, erg belangrijk vinden. De lessen van RobotWise sluiten hier perfect op aan. Verder helpt RobotWise met het ontwikkelen van onze nieuwe 3-jarige leerlijn ‘FUTURE MEDIA’. Bij de uitvoering hiervan gaan ze zowel met de leerlingen als de docenten aan de slag om een start te maken met vernieuwend onderwijs. De leerlingen en de school zijn  erg enthousiast over onze samenwerking.”

Wilfred Vlakveld – Rector, Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)

Voor leerkrachten

Co-teacher & consultancy

Uiteraard willen we de leerlingen voorbereiden op hun toekomst, maar ook de leerkrachten vinden het prettig om geholpen te worden bij een nieuwe manier van lesgeven. Welke robots en activiteiten kunnen we inzetten in welke groep, hoe kan ik als leerkracht kennis opdoen van de nieuwe technologieën, hoe kan ik het beste mijn klas inrichten met deze nieuwe werkwijze, welke lessen kan ik vakoverstijgend geven met de inzet van fysieke robots, hoe kan ik een goede lesactiviteit bedenken zodat alle leerlingen mee kunnen draaien op hun eigen niveau in programmeren, hoe kan ik digitale leermiddelen en fysieke robots integreren of een leerlijn ontwikkelen ….?

RobotWise biedt bij alle lesprogramma’s co-teachers aan, zodat de leerkracht zelf direct hands-on aan de gang kan gaan en de co-teacher assisteert. Wil je liever dat wij de lessen geven dan is dat ook een mogelijkheid.

Neem contact op als je meer informatie over onze consultancy en/ of co-teaching diensten wilt.

Teamdag

RobotWise kan ook met de ‘mini robot playground’ ingezet worden voor je team. Samen met leerkrachten en/of directieleden organiseren we interactieve workshops tijdens bijvoorbeeld een studiedag. Door deze ‘mini robot playground’ en een interactieve workshop voel je hoe de leerlingen ons lesprogramma ervaren.
Daarnaast doe je ideeën op over hoe je robotica & programmeren kan integreren binnen je dagelijkse werkzaamheden en/of reguliere lessen.

Interesse in de ‘mini robot playground’ of een interactieve workshop? Dan horen we dat graag!

Wilt u meer weten?
Laat uw gegevens achter en wij helpen u snel verder, ga naar: informatie aanvragen. Voor direct contact kunt u ook bellen met: 06 – 50 92 92 95