Training jeugdhulp professionals

Wanneer je ‘robots in de zorg’ hoort, denk je al gauw aan robots die een service- of zorgtaak op zich nemen, zoals bijvoorbeeld het rondbrengen van medicijnen. Dit zijn mooie innovaties, maar dit is niet het doel van RobotWise. Wij willen sociale, educatieve robots integreren binnen de behandelmethodes, met name van jeugdhulp. De sociale, fysieke robots die wij al drie jaar inzetten binnen de lesprogramma’s op scholen en binnen organisaties, worden nu ingezet ter ondersteuning van individuele- en groepstherapieën. Dit alles op een laagdrempelige- en speelse wijze. Wij begrijpen dat de (jeugd)zorg sector vele uitdagingen kent en sinds de Corona uitbraak alleen maar meer onder druk komt te staan. Dit geldt zowel voor de zorgprofessionals als voor de cliënten. Wij helpen wat druk van de ketel te halen. Daarnaast begeleiden we de hulpverleners van A tot Z middels een coaching-on-the-job traject.

Hybride trainingsprogramma

RobotWise ontwikkelt hybride trainingsprogramma’s voor jeugdhulp professionals. Sociale, educatieve robots kunnen worden geïntegreerd in de bestaande behandelmethodes en ondersteuningsprogramma’s. Met het jeugdhulp programma realiseren we mogelijkheden voor therapie op afstand én  in de praktijk binnen de 1,5-meter samenleving. Het trainingsprogramma bestaat uit een online en/of fysieke training, handleidingen voor toepassingen die geïntegreerd worden in de bestaande behandelmethodes en een aansluitend co-therapy traject op locatie (coaching on-the-job) voor professionals. Hierbij hoort ook het doorontwikkelen van de ‘best practices’ en vervolgtrainingen.

 

Neem contact op

BorrooWise

Twee jaar geleden is de Bascule in samenwerking met Garage2020 een project gestart ter bevordering van het gebruik van sociale robotica in de zorg voor de jeugd (gespecialiseerde jeugdhulp, jeugd GGZ en speciaal onderwijs) met de naam Borroo. Vanuit onderzoek door de TU Eindhoven in 2019 is naar voren gekomen dat er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen zijn op het gebied van het ontwikkelen van robots, maar dat er weinig tot niets wordt ontwikkeld om robots te integreren in de bestaande behandelmethodes en ondersteuningsprogramma’s. Laat staan voor de invulling van therapie op afstand!
Om hiervoor een oplossing te bedenken is Garage2020 op zoek gegaan naar een partner die hierin de expertise heeft in een soortgelijke context en kwam zo bij ons, RobotWise uit. Dit heeft geresulteerd in ons samenwerkingsproject met de naam ‘BorrooWise’.  Met BorrooWise willen we duurzaamheid en innovatie voor de jeugdhulp realiseren. Kwalitatieve jeugdzorg is onze focus, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt.

COVID19

Veranderende omstandigheden vragen om flexibele werkwijzen. Met BorrooWise kunnen educatieve robots meegegeven worden aan cliënten. Behandelaars krijgen hierdoor de kans om weer een sociale emotionele band op te bouwen met hun cliënt, wat een must is voor een gevoel van verbondenheid, veiligheid en vertrouwen. Uiteraard kan de inzet van sociale educatieve robots ook fysiek ingezet worden binnen de instelling zelf, maar ook daar zal de 1,5-meter afstand een uitdaging zijn. RobotWise ontwikkelt in samenwerking met De Bascule en Garage2020 handleidingen voor de toepassing van diverse robots binnen therapieën.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.