RobotWise in de zorg

RobotWise heeft ruim drie jaar ervaring in passend- en speciaal onderwijs. Sinds het begin van dit jaar (2020) zijn we een stapje verder gegaan, door onze krachten te bundelen met De Bascule en Garage2020 (project Borroo). Hieruit is ons nieuwe ‘kindje’ geboren, genaamd BorrooWise

Robots in de zorg

Er wordt steeds vaker gespeculeerd over de mogelijkheden van robots in de zorg en dat is niet gek in deze tijd. Duurzame innovatie binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg wordt steeds belangrijker. In de afgelopen jaren hebben we ervaren hoe je, met robots als hulpmiddel, ook de meer kwetsbare mensen kunt bereiken.
Zo hebben we onze robotactiviteiten al ingezet bij scholen en wijkcentra voor kinderen met verschillende zorgbehoeftes en dementerende ouderen. We passen de activiteiten hierbij aan op de belevingswereld en mogelijkheden van onze deelnemer(s). De zorgbehoeftes waarin wij kunnen ondersteunen zijn uiteenlopend. Denk aan zorg-ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het aangaan van (sociale) contacten, mensen met een vorm van autisme, mensen met een stoornis in de sociaal- emotionele ontwikkeling of die lichamelijke uitdagingen hebben. In onze programma’s en trainingen voor de zorg wordt, net als voor het onderwijs en bedrijfsleven, rekening gehouden met de 1,5 meter samenleving en de overige RIVM maatregelen.

Jeugdhulp

Onze primaire focus binnen de zorg is jeugdhulp. Onze samenwerkingspartner Garage2020 heeft als ideaal om jeugdzorg overbodig te maken. Eigenlijk bedoelen ze hiermee dat veel jongeren met de juiste ondersteuning, niet zorgbehoevend hoeven te zijn. Dit is een streven waar wij met RobotWise graag aan bijdragen. Ons doel is enerzijds het ondersteunen van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen én anderzijds het bevorderen van de acceptatie voor het inzetten van sociale robots voor therapeutische doeleinden in de behandeling, ook op afstand! Door de inzet van fysieke robots als hulpmiddel tijdens de therapie, kunnen behandelaars, de sociale-emotionele band met hun cliënten versterken, wat leidt tot een gevoel van verbondenheid en veiligheid. Dit zijn waardes die cruciaal zijn voor het ontwikkelingsproces van specifieke vaardigheden.

Duurzaamheid

Innovatie in de zorg is belangrijk, maar we vinden wel dat dit duurzaam moet zijn. Dit betekent concreet dat er continuïteit nodig is, de mens centraal staat en dat de kwaliteit van de zorg de hoogste prioriteit heeft.
Hulpverleners en andere professionals binnen de jeugdhulp worden opgeleid door ons team van zorg experts. Dit doen wij in de vorm van training-on-the-job trajecten, waarbij we de professionals leren hoe zij fysieke, sociale robots in kunnen zetten binnen hun therapieën en behandelingen. Dit kan binnen de groep of individueel, binnen de instelling of thuis. Dit speciale RobotWise team bestaat uit jeugdhulpverleners en gedragsspecialisten, samen met onze samenwerkingspartners ontwikkelen we de programma’s voor de jeugdhulp. Het trainen en coachen van de hulpverleners is cruciaal voor het succesvol integreren van deze nieuwe toevoeging aan behandelmethodes. Lees hier meer over onze diensten voor de jeugdhulp.

Jeugdhulp diensten