AWL- Een fijne start van een duurzame samenwerking

“Vanuit mijn professionele blik op opleiden, ben ik super enthousiast over jullie product en geloof ook echt dat het heel waardevol kan zijn”

 

Aan het woord is Chris Testerink, HRD Businesspartner bij AWL en Learning & Development specialist. In 2023 volgde een business unit van AWL, waar Chris als L&D specialist voor verantwoordelijk is, de training Teamontwikkeling van RobotWise. Sindsdien hebben we regelmatig contact en sparren we over toekomstige samenwerkingen. We vroegen hem om zijn mening te geven over persoonlijke en teamontwikkeling in het algemeen en de rol van RobotWise daarin.

Leven lang ontwikkelen

AWL is een internationale high tech specialist die slimme (modulaire) machines ontwerpt en bouwt rondom de drie disciplines: verbindingstechnologie, (logistieke) automatisering en assemblagetechniek. De organisatie heeft persoonlijke en teamontwikkeling hoog op de agenda staan. Zij biedt haar medewerkers een gevarieerd aanbod van trainingen en workshops met ‘leven lang ontwikkelen’ als overkoepelende gedachte. Vanuit deze ontwikkelvraag zocht AWL een betekenisvolle activiteit. Het blijkt dat mond-tot-mondreclame een goede raadgever is. Tembo Group, die eerder trainingen bij RobotWise afnam, vertelde aan een collega van Chris, enthousiast over hun ervaringen. Met één telefoontje naar de CEO van RobotWise, Tamar Neter, begon vervolgens de samenwerking tussen AWL en RobotWise.

Een terugblik

De training Teamontwikkeling voor AWL bestond uit 4 sessies waar het team professionals vanuit sales, productie en engineering een hele dag met elkaar aan de slag gingen en daarbij spelenderwijs de diepte in. Chris geeft zelf ook veel teamtrainingen en is gefascineerd door wat voor rol mensen pakken als ze met elkaar iets gaat doen buiten geijkte paden. Hij gelooft in doe-opdrachten om gedrag inzichtelijk te maken. “RobotWise doet dat met de robots en een uitgebreide opdracht. Door mensen wat te laten doen en daar scherp op te reflecteren, worden zaken zichtbaar.” Het inzetten van de robots daarbij vond Chris leuk en verfrissend. “Ze zijn simpel programmeerbaar en de opdracht is net moeilijk genoeg. Onze engineers maakten het met hun technische kennis voor zichzelf soms te moeilijk.”

Verrijking en interne borging

Zelf volgde Chris ook een RobotWise trainingssessie Teamontwikkeling. Hij deed inspiratie op over de opbouw van de training en hoe je bepaalde dingen kunt brengen. “Het is een mooi product waar je spelenderwijs een bepaald gesprek opgang kan brengen. Ik heb de sessie zelf als heel leuk ervaren, zoals met het ‘als-dan-plan’ omdat je daar een mooie follow-up aan kan koppelen als leidinggevende. Het later op de werkvloer kunnen analyseren van bepaalde beslissingen die tijdens de robotactiviteit worden gemaakt, ziet Chris ook als een pluspunt. Een goede borging, zoals diegene waar RobotWise voor zorgt, kan daarbij helpend zijn.

 

Chris verwacht ook dat de trainingen van RobotWise een mooie aanvulling kunnen zijn en goed te koppelen aan bestaande trajecten zoals de profielen van DISC of Clifford Strenght. “De gedragseigenschappen van DISC, persoonlijkheidstrainingen en talentontwikkeling liggen dicht bij elkaar. Er is makkelijk een haakje te maken met de soft skills van RobotWise, bijvoorbeeld met welke soft skills wil je als medewerker meer mee gaan doen?”

Leren van elkaar

RobotWise en AWL hebben veel van elkaar geleerd, vindt Chris. Na elke sessie evalueerde Violet van RobotWise L&D en hij uitgebreid de bevindingen van de deelnemers. “De training werd niet zomaar over de bühne gegooid. RobotWise is echt betrokken bij hun producten en staat er altijd voor open om een training nog beter te maken en doet actief wat met onze feedback”.
Voor AWL was het leerzaam om te zien welke mensen je tegelijk aan een training kan laten deelnemen en wat voor soort training in welke fase je aanbiedt. “Als je de diepte wilt ingaan zoals bij deze training van RobotWise, is het goed om groepen te vormen die ook veel met elkaar te maken hebben. Wanneer je aan de voorkant goed helder maakt wat er van de deelnemers wordt verwacht, haal je het meeste rendement uit een training.”

Toekomstige samenwerking

Chris legt vervolgens uit dat het belangrijk is om je social skills te blijven ontwikkelen. Hij wil inspireren en faciliteren en zet zich daarom in om binnen AWL mensen bewust te maken dat ze naast de harde skills ook de zachte niet moeten vergeten. “Daarom is het belangrijk en goed voor de teamvorming om regelmatig met je team een social event met een serieus randje te organiseren. Ten slotte wil je je medewerkers duurzaam behouden.

 

Binnen AWL staat RobotWise nu standaard in de presentatie over duurzame mogelijkheden voor teamontwikkeling. “De training Teamontwikkeling is fantastisch om in te zetten bij een groep die samen moet werken en nog versterking nodig heeft bij dit proces. Het is een leuke en waardevolle training.” Samenvattend is Chris ervan overtuigd dat AWL en RobotWise nog mooie samenwerkingen tegemoet gaan.

Over AWL

AWL is een machinebouwer met een sociaal hart, een wereldspeler met een lokale ziel. Klanten heten bij hen samenwerkingspartners. Verschillende culturen, talen en landen staan binnen AWL dagelijks met elkaar in contact. Leren van elkaar, samen werken, samen leven. Zij werken aan oplossingen die deze tijd van ons vraagt, rond thema’s als digitalisering, automatisering en logistiek.

15 februari 2024
Esmée van Huijstee

Klantcases

TNO – Kan je het welzijn van kinderen verbeteren met een sociale robot?

TNO doet onderzoek in samenwerking met RobotWise RobotWise richt zich onder andere op talentontwikkeling en welbevinden van kinderen met robots. Dat doet zij ook samen met onderzoeksinstituten, zoals TNO. In het project ePartners4All hebben RobotWise, TNO en andere onderzoekspartijen een vakantiekamp georganiseerd. Tijdens dit vakantiekamp ontwikkelden kinderen allerlei vaardigheden via robotactiviteiten. Bovendien werd kennis opgedaan [...]