#HiddenNoMore 2019

RobotWise presents #HiddenNoMore

Een film met social impact – Hidden Figures

Afgelopen week tijdens de Dutch Technology Week was het dan eindelijk zover; met 16 voorstellingen in Pathé Nederland hebben ruim 2.000 leerlingen (12 -18 jaar) de film Hidden Figures gezien. Een gezellig dagje uit, weg van de dagelijkse ‘school sleur’. Na het vertonen van de film vond er een live discussie plaats in de zaal, geleid door één van de 26 powervrouwen uit het bedrijfsleven, die zich als rolmodel hadden opgegeven. Zij gingen de discussie aan met de leerlingen in de zaal over de aan bod gekomen onderwerpen.

Social impact? De film gaat over rassen- en genderdiscriminatie en de rol van vrouwen binnen organisaties die gedomineerd worden door mannen. Vanuit een positief oogpunt gaat de film over gelijkheid, doorzettingsvermogen, lef en het belang van diversiteit op de werkvloer, óók in technologie en bèta beroepen! De film is niet te zwaar en heeft zeker impact gehad. We kregen van de scholen terug dat er voor iedereen wel een thema bij zat dat aanspreekt.

De film heeft veel indruk gemaakt op de meeste leerlingen en er is de hele schoolweek nog over nagepraat. De leerlingen vonden het verbazend dat discriminatie in zoveel kleine dingen zit. – SBO de Twine. 

Het was een leuke en inspirerende film. – ROC ter AA Onderwijsassistent en Pedagogische medewerkers. 

Actief kijken, luisteren en discussiëren

Ter voorbereiding op de film en live discussie hebben we een docentenhandleiding ontwikkeld. Dit om alvast voorkennis te activeren bij de leerlingen, waardoor ze actiever konden kijken en luisteren tijdens de film en participeren in de live discussie achteraf. Tijdens de voorbereidende les werden de leerlingen gestimuleerd na te denken over de maatschappij waarin zij leven, de rol van technologie hierin, de positie van vrouwen en visie op hun toekomst. De trailer van de film werd klassikaal bekeken en zelfs aan andere klassen op school vertoond. Docenten vertelden dat er interessante en leerzame discussies plaatsvonden in hun klas en de leerlingen zich vrij voelden om hun mening en visies te delen. Dat is natuurlijk een mooi begin! Het bleek zinvol om leerlingen zo voor te bereiden, open discussies kwamen in de klas al op gang. Het kwam naar voren dat er veel tijd besteed is tijdens het mentoruur, maar ook gedurende lessen als maatschappijleer, NASK, geschiedenis en wiskunde.

Trots op onze leerlingen, zelf ontroerd door de film. – Anoniem. 

De leerlingen hebben zich goed gedragen en ik vind het belangrijk om de discussie over vrouwen in de bèta-tak op gang te krijgen. – Niftarlake College, atheneum 4.

Onbewuste vooroordelen

De kinderen vonden de film pakkend en leerkrachten vonden dat hun leerlingen aandachtig keken en luisterden. Ondanks dat de film vrij lang duurt en vele maatschappelijke onderwerpen raakt, zaten leerlingen ademloos te kijken. Er is positiever gereageerd op de film dan van te voren gedacht. Waarschijnlijk omdat iedereen er wel een gevoel of mening bij heeft en bepaalde dingen wellicht herkent. Ook docenten waren verrast over de film, ze hadden zelf de film niet uitgekozen om deze onderwerpen te bespreken, maar vonden het een hele leuke en geschikte film hiervoor. Sommige kinderen zijn er wel van geschrokken dat nog relatief kort geleden, vooral vrouwen zo erg gediscrimineerd werden. Ook nu in de 21e eeuw hebben velen van ons, mannen èn vrouwen, nog regelmatig te maken met discriminatie, des te meer reden dus om dit bespreekbaar te maken!
Conclusie: de film heeft zeker impact gehad, de leerlingen raakten geïnspireerd en het maakte hen bewust van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De één linkt het aan wetenschap (bèta) en techniek met daarbij de positie van vrouwen in deze sector, waar anderen het koppelen aan burgerschap, maatschappelijke problemen  en discriminatie. Ook vonden leerlingen het interessant om na afloop de ervaringen van de rolmodellen te horen en wat dieper in te gaan op wat ze hadden gezien. Meerdere docenten hebben aangegeven dat het in de toekomst een goed idee zou zijn om de rolmodellen uit te nodigen voor een live discussie in de klas, om zo nog meer impact te kunnen creëren.

Ik vind het erg mooi dat maatschappelijke thema’s zoals die in de film zaten op een jonge leeftijd gedoceerd worden aan de leerlingen. Ik zou echter niet alle thema’s tegelijk proberen te behandelen. Ir. Lely Lyceum, 2 VWO. 

Samen bereik je meer

We willen alle leerlingen en docenten die deel hebben genomen aan #HiddenNoMore hartelijk danken voor hun aandacht, tijd en openheid. We hopen dat jullie geïnspireerd blijven en in gesprek durven te gaan met de mensen om jullie heen!
Uiteraard zijn we ook ontzettend trots en blij met de powervrouwen, die hebben kunnen laten zien dat brains en beauty synoniemen zijn: Tineke Bakker – van der Veen, Caroline Balemans, Annet Boog, Karima el Bouchtaoui, Marleen ten Broeke, Maartje van Denderen, Anne Doeser, Grace Galdos, Sheila Gemin, Jetty van Ginkel, Lisa Hartgring, Loete Heijdenrijk, Shahrzad Hosseini, Anneke Keller, Monika van Laar, Nathalie Lam, Jelena Milosevic, Josette Vallentgoed – Udo, Manon van der Vleugel, Naoual el Yazidi en Snezana Zivcevska-Stalpers.
Bedankt allemaal!

Eigenlijk bracht het een groot maatschappelijk probleem aan het licht. Iets waar niet iedereen altijd bij stilstaat. Een film is een ideale manier om dit tot uiting te brengen. Je ziet welke impact discriminatie op iemand heeft. – Anoniem 

Iedereen telt mee

Op initiatief van RobotWise, werden scholen uitgenodigd om gratis naar de film ‘Hidden Figures’ te komen in alle Pathé bioscopen in Nederland.
Onze oprichtster en CEO Tamar Neter-Gans werd oktober 2018 uitgenodigd door de Amerikaanse ambassade, om Nederland tijdens het International Visitors Leadership Program te vertegenwoordigen als dé influencer en vrouwelijke leider op het gebied van STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). De reis en het programma hadden als thema ‘Hidden No More’, je durven te laten zien en trots te zijn op wie je bent en wat je kunt, ongeacht je geslacht, afkomst of achtergrond. Exact waar de film Hidden Figures over gaat en wat we jongeren mee willen geven: laat zien wie je bent, laat je niet tegenhouden, durf te dromen en DOEN!

De leerlingen vonden het een interessante film die enerzijds herkenbaar was, en anderzijds juist voor de leerling onbekende geschiedenis toonde. – anoniem 

Vanwege het grote succes, willen we dit project jaarlijks terug laten keren. Zo kunnen we nog meer leerlingen inspireren en bewust laten maken van de ‘unconscious bias’. Wil je hieraan mee werken als rolmodel, kan je iets voor de organisatie  betekenen, zou je willen helpen met de sponsoring of is dit ideaal voor je klas? Laat het ons weten!
#HiddenNoMore 2020

Graag sluiten we deze blogpost af met een mooie quote van Cocky Booij, Directeur VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek:

Vrouwen spelen een belangrijke rol bij technologische vernieuwingen. Die rol is vaak onvoldoende zichtbaar. Maar het is belangrijk om aan meisjes en jongens in Nederland te laten zien dat ook vrouwen deze technische expertise hebben. Zichtbare rolmodellen doorbreken de gender-stereotype beelden (die juist in Nederland zo hardnekkig zijn!).

Enthousiaste groet van Tamar & Nadia