RobotWise at Home

Nieuw! RobotWise@Home

RobotWise@Home heeft als missie om alle leerlingen thuis van een gratis educatieve robot te voorzien. Op deze manier kunnen onze programmeeropdrachten thuis door iedereen worden uitgevoerd en stimuleren we de ontwikkeling van de 21st Century Skills, tijdens en na de Corona-crisis.

Neem contact op voor sponsoring

Om zoveel mogelijk leerlingen te helpen zijn we altijd op zoek naar sponsoren om zoveel mogelijk leerlingen van een gratis robot te voorzien. Indien u interesse heeft om te sponsoren dan horen we uiteraard graag van u, zodat we uw meer informatie kunnen opsturen.

Sinds de intelligente lockdown lanceren wij gratis online RobotWise Challenges, waarbij kinderen thuis zelfstandig of samen met gezinsleden leuke programmeeropdrachten kunnen uitvoeren. Deze Challenges zijn voor alle leeftijden en zowel voor Nederlands als Engelstalige gezinnen. RobotWise@Home heeft als missie om alle leerlingen thuis van een gratis robot te voorzien. Op dit moment zijn het 3,6 miljoen kinderen die thuisonderwijs krijgen. Ondertussen is bekend geworden dat vanaf 11 mei de basisscholen weer open mogen, met aangepast rooster en klasindeling. Het lijkt erop dat het onderwijs deels thuis en deels op school plaats zal gaan vinden de komende tijd.

Maatschappelijke impact is waar het om draait
Ons doel voor het eerste jaar is 1 miljoen kinderen van een gratis robot te voorzien. Dit betekent dat wij op zoek zijn bedrijven/ organisaties die de robots willen sponsoren. Wij zullen vervolgens naast de huidige RobotWise Challenges ook nieuwe Challenges uitschrijven voor de fysieke robots die de kinderen dan thuis hebben. Inmiddels zijn we ook benaderd door jeugdhulp instellingen; zij gebruiken ook onze RobotWise Challenges tijdens hun dagbesteding en (spel) therapie op afstand. We zijn verder aan het meedenken hoe we hier ook verder aan bij kunnen dragen. Met RobotWise@home hebben we een social handprint opgesteld via MAEX, deze kun je hier nalezen. Zo zie je dat de geïndiceerde impactwaarde van ons RobotWise@Home initiatief, €22.210.000,- is. Wij geloven dan ook dat we met behulp van sponsors een groot bereik zullen hebben en vele kinderen, ouders en onderwijzers blij kunnen maken, gezien de veranderingen van het educatieve landschap.

Social Handprint RobotWise 2020, MAEX.

De eerste donateur is KPMG: “Als KPMG zijn wij ervan overtuigd dat investeren in onderwijs een goede manier is om de maatschappij en economie blijvend sterker te maken, daarom hebben wij een donatie gedaan aan Robotwise.” Edwin Herrie, lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

Door het aanbieden van gratis robots, inclusief lesmateriaal voor het programmeren van deze fysieke robots:

  • Ondersteunen we thuisonderwijs;
  • Helpen we alle type kinderen;
  • Reduceren we schermtijd;
  • Motiveren we samenwerken in huis;
  • Optimaliseren we sociale- en cognitieve vaardigheden, zoals we met RobotWise normaal op school doen. Denk hierbij aan probleemoplossend- en analytisch vermogen, kritisch denken, samenwerken, maar ook digitale vaardigheden, computational thinking en andere 21st Century Skills;
  • Stimuleren we creativiteit, door te tekenen met robots of zelf robots te laten bouwen;
  • Prikkelt de nieuwsgierigheid en het ontdekkend leren bij leerlingen;
  • Koppelen we ook natuur aan technologie doordat sommige robots ook mee naar buiten mogen, nu met Corona denkende aan de tuin of het balkon.

Hoe willen we dit realiseren?
De scholen worden eigenaar van de fysieke robots. Scholen kunnen er ook voor kiezen dat de robots rouleren onder de leerlingen, waardoor er duurzaam wordt omgegaan met technologie.
Leerkrachten zetten nu de RobotWise Challenges in voor thuisonderwijs en kunnen door het inzetten van de fysieke robots straks nog meer verdieping aanbieden. Zodra de scholen weer (deels) open gaan nemen de leerlingen hun robots mee naar school en demonstreren ze wat ze geleerd hebben. Hierdoor komen de scholen versneld in aanraking met vernieuwend onderwijs.
Zodra de leerkrachten en leerlingen weer redelijk gesetteld zijn, kunnen we met RobotWise de leerkrachten trainen om zelf educatieve robots in te zetten in hun lessen en te verweven binnen het curriculum.

RobotWise voor thuis, op school of binnen de organisatie
We maken technologie en het gebruik van robots leuk én toegankelijk voor jong & oud! We ontwikkelen lesprogramma’s voor leerlingen en trainen leerkrachten on-the-job, om educatieve robots in te zetten in de klas. Ons motto is ‘Socializing through Technology’. Met onze werkwijze bereiden we iedereen voor op een continue veranderende arbeidsmarkt waar technologie en softskills een sleutelrol spelen. Wij ontwikkelen educatieve programma’s voor het onderwijs en het bedrijfsleven, waarbij we sociale robots inzetten als hulpmiddel voor ‘soft skill development’. In de klas linken we onze activiteiten aan de vakken op school en 21 eeuwse vaardigheden. Bij bedrijven aan thema’s als persoonlijk leiderschap, verandermanagement en teamontwikkeling.

Stay safe!