21st Century Skills met minister Wiersma

RobotWise leerlingen en de minister spelen samen met robots

‘Robot Dash niet aan het hoofd vasthouden!’ Minister Wiersma wordt meteen scherp gezet, door leerling Julian van het Amstelveen College. Samen proberen ze om vloerrobot Dash, de toren die ze net hebben gebouwd, omver te laten rijden.

Maandag mocht RobotWise op deze middelbare school, een interactieve presentatie aan de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, geven. Hij was op werkbezoek om, vanuit innovatie en onderwijs, meer te weten te komen over hoe RobotWise gamification en fysieke robots inzet als educatiemiddel voor talentontwikkeling. Daarnaast liet het Amstelveen College het belang van hun Digilab zien, ook om het aantrekken van nieuwe docenten te bevorderen.

Minister Wiersma te midden van de leerlingen en Tamar Neter (RobotWise)

De vloer op

Om te laten zien wat RobotWise in de praktijk precies doet, zijn er vier brugklasleerlingen uitgenodigd. Ruim voordat de minister aankwam, druppelden Moos, Furgeneay, Julian en Sophie het klaslokaal binnen. Van RobotWise collega Annemieke kregen ze een korte uitleg over wat ze konden verwachten, wie de minister is en wat zijn taken zijn.

De vloer van het lokaal was ondertussen vrijgemaakt. Met tape, pionnen, Kapla en alles wat ze verder konden vinden, gingen ze in tweetallen, een verkeersroute ontwerpen. De bedoeling was dat de robots Dash een weg aflegden, met bochtjes, obstakels en zebrapaden – waar overstekende pennen niet overreden mochten –  richting een finish. De leerlingen hadden op de basisscholen, de Brede School Rembrandt en Het Palet-Zuid, al eerder met RobotWise gewerkt en waren blij om weer aan de slag te gaan met de robots.

Oprichter van RobotWise, Tamar Neter, fluisterde ze in dat ze een leuke opdracht mochten bedenken voor minister Wiersma. Unaniem werd besloten dat hij ervoor moest zorgen dat de toren, die aan het eind van het parcours stond, afgebouwd was en dat Dash zo geprogrammeerd werd dat hij de toren zou raken.

De robotopdracht voor de minister

Minister Wiersma kijkt met aandacht of de missie van het omverrijden lukt

Ondertussen was minister Wiersma samen met een divers gezelschap, waaronder wethouder en locoburgemeester Herbert Raat en Rector Wrister Gommers, binnengekomen. Nieuwsgierig bekeken ze wat er voor hen op de grond gebeurde. Leerling Julian nam het voortouw en legde de minister uit wat er van hem verwacht werd. Steeds een stukje bouwen en de robot zo programmeren dat hij de goede weg zal volgen.

Bij de eerste poging miste de vloerrobot net de toren bij de finish. “Maakt niks uit, foutjes maken mag! Bij RobotWise leren we fouten maken met een glimlach”, riep Tamar. Furgeneay en minister Wiersma bogen zich over de tablet en herprogrammeerden Dash. De spanning steeg…wist Dash nu de toren wel te raken? De programmeer- en samenwerkingsskills van minister Wiersma bleken best goed ontwikkeld. Dash reed in ronde 2, onder luid applaus met ferme kracht de toren omver!                

Minister Wiersma in gesprek met RobotWise

Na het spelen, vertelde Tamar wat het doel van RobotWise is. Zij zetten sociale robots in als (educatie)hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling (cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden) bij scholen en bedrijven. Door middel van blended learning, waarbij de game online en de uitvoering van de opdrachten fysiek is, worden diverse zachte vaardigheden aangesproken. Het adaptieve lesprogramma van RobotWise, is geschikt voor alle kinderen en biedt hen gelijke kansen voor het ontwikkelen van talenten. De robots zijn een educatief hulpmiddel om kinderen voor te bereiden op de toenemende digitalisering in de maatschappij en op skills die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.

Minister Wiersma was benieuwd naar hoeveel scholen RobotWise al is geweest en hoeveel leerlingen er met de robots kennis hebben gemaakt. Tamar vertelde dat 6000 leerlingen het RobotWise programma volgden, 400 docenten zijn getraind en deze week 62 nieuwe basisscholen starten. De lesprogramma’s zijn ontwikkeld voor het kleuter- tot aan het beroepsonderwijs.

Daarnaast gaf Tamar aan dat RobotWise zich ook internationaal aan het oriënteren is. “Volgende week gaan we naar BETT Londen, de grootste onderwijstechnologiebeurs van de wereld en we zijn al naar CES Las Vegas geweest waar we mochten laten zien, hoe wij robots inzetten voor talentontwikkeling.”

Het belang van kansengelijkheid

“We vinden het belangrijk dat deze manier van lesgeven zo breed mogelijk wordt ingevoerd. We geloven in kansengelijkheid. Dat niet alleen rijkere scholen zich de robots kunnen veroorloven maar elke school.” Om dat te kunnen verwezenlijken, helpt RobotWise scholen bij het aanvragen van subsidies op basis van no-cure-no-pay. Duurzaamheid staat bij het leersysteem voorop. Robots kunnen door een hele school, bij elk lespakket worden ingezet. De co-teachers van RobotWise leren de docenten hoe ze hun leerlingen op een andere manier les kunnen geven. “Ons lesmateriaal zorgt ervoor dat kinderen opbloeien. Ook degenen die niet altijd vooraan staan, worden gezien en gehoord. “

21st Century Skills

Terug naar Moos en Sophie, ook zij hadden de route naar de finish af. Tijdens het invoeren van de commando’s, zagen ze de robot soms even uit de bocht vliegen. Geen probleem, na even overlegd te hebben, fikste Sophie de bocht en probeerde Moos opnieuw de vloerrobot juist te programmeren. Ongemerkt waren ze bezig met enkele 21-eeuwse vaardigheden waar RobotWise op inzet; communiceren en samenwerken, op een creatieve en sociale manier problemen oplossen. Met goed gevolg: Dash legde de route als een volleerde coureur af en wierp met gemak de toren om.

Rector Gommers bekeek vol interesse hoe de kinderen bezig waren met het materiaal. Ook hij ziet de meerwaarde van het sociaal maatschappelijke doel, om kinderen voor te bereiden op de toenemende digitalisering binnen de samenleving. Op het Amstelveen College hebben ze een Digilab die ze gaan uitbreiden en ze willen een doorlopende leerlijn creëren.

Zijn collega Alwin legde de minister uit dat ze ook bij andere vakken het Digilab willen inzetten. Daarnaast hebben ze de IT-Academy opgericht waarbij externe studenten van diverse disciplines, in tweetallen, les leren geven in digitalisering. Om de sociale motivatie bij de leerlingen verder te verhogen, willen ze de mobiele telefoon vanaf volgend jaar ‘thuis of in de kluis’.

Minister Dennis Wiersma (tweede van rechts) met van links naar rechts; Herbert Raat (locoburgemeester),
Annemieke Pieterse (RobotWise), Jet Smit (VVD-raadslid), Elisa De Marco (VVD-raadslid), Darshan Sloot (directeur Ondernemersvereniging Amstelveen), Gerda Bakker (VVD-kandidaat Provinciale Staten), Tamar Neter (CEO RobotWise) en Wrister Grommers (rector Amstelveen College)

Een quote met een glimlach

Afsluitend, tijdens het niet-te-missen fotomomentje, greep Tamar haar kans en stelde een vraag aan de minister over wat zijn ervaring was. Hoe beviel het werken met de robots als educatiemiddel om de 21st Century Skills te stimuleren? Met een brede glimlach antwoordde Dennis Wiersma: “Super mooi om te zien wat robots kunnen betekenen bij de ontwikkeling van kinderen. Erg leuk om dat meegemaakt te hebben!”