RobotWise haalt bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies op voor scholen

RobotWise heeft het afgelopen jaar bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies opgehaald voor scholen, via het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidies kunnen door de scholen gebruikt worden voor het aanbieden van lesprogramma’s van RobotWise aan leerlingen, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen. Deze lesprogramma’s zijn erop gericht om leerlingen belangrijke sociale skills bij te brengen, met behulp van sociale robots en speciaal ontwikkelde lessen.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen was het afgelopen jaar voor scholen mogelijk om subsidies aan te vragen voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, om de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Het gaat om scholen met leerlingen die het een verhoogd risico hebben op het minder goed aansluiten op het vervolgonderwijs, zij hebben wél de potentie, maar minder kansen in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten. Hierbij valt te denken aan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau, maar ook kinderen op het speciaal onderwijs.

Subsidies schrijven op basis van no-cure-no-pay

RobotWise zag haar activiteiten het afgelopen jaar wegvallen, wat betekende dat er strategische keuzes gemaakt moesten worden. Eén ervan was om op een no-cure-no-pay basis, subsidies voor scholen door het gehele land aan te vragen en ook de verantwoording voor hen te doen. Dit is gedaan in samenwerking met Danielle Eerenberg van Maze Subsidies. In mei 2020 legde Tamar Neter, oprichter RobotWise., het eerste contact met scholen door heel Nederland om vervolgens deze te matchen aan middelbare scholen. Op 29 oktober hoorden de scholen of de subsidie wel of niet was toegekend.

Na zes maanden in spanning gewacht te hebben, heeft bovenstaande aanpak geresulteerd in het ophalen van bijna 900.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend aan 40 scholen, om onder andere te besteden aan RobotWise lesprogramma’s, het coachen en opleiden van leerkrachtenteams en de aanschaf van robots voor de klassen, in 2021. Eind vorig jaar zijn alle leerkrachten benaderd en de eerste scholen starten deze maand al met de eerste RobotWise training en het lesprogramma om deze uiteindelijk zelfstandig te kunnen geven.

“Wij zijn zeer verheugd dat de subsidie Doorstroom PO-VO is toegekend en verwachten onze docenten en leerlingen een uitdagend extra hulpmiddel in handen te geven met de didactische werkwijze van RobotWise. Aandacht voor motivatie, samenwerken en maatwerk met educatieve robots als hulpmiddel, in een voor onze leerlingen bekende en veilige leeromgeving met zowel hun eigen leerkracht als een co-teacher van RobotWise, is voor onze leerlingen extra belangrijk. Zo kunnen zij nieuwe vaardigheden leren waar ze succeservaring en leerplezier uit kunnen halen gericht op ‘toekomstbehendigheid’ in een snel veranderende en zeer interessante toekomst en arbeidsmarkt. “ Merel Schulte, Orthopedagoog Pi-scholen , verbonden aan Levvel.

Talentontwikkeling met robots; 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten

In totaal gaat het om ongeveer 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten, door heel Nederland, die kennis gaan maken met de didactische werkwijze van RobotWise, waarbij robots als middel worden ingezet om (meta)cognitieve vaardigheden, 21st Century Skills en taal- en rekenvaardigheid te vergroten.

RobotWise begeleidt de scholen gedurende het gehele traject, van de trainingen voor de leerkrachten, gedurende de lessen in groep 8 en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, tot aan de verantwoording van de projecten. De scholen kunnen er voor kiezen om de sociaal, educatieve robots te lenen of (later) aan te schaffen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om de projecten te continueren of door te zetten binnen andere klassen, ook na het schooljaar 2021/ 2022.

Subsidie mogelijkheden voor het onderwijs en jeugdhulp

RobotWise kan scholen volledig ontzorgen als het gaat om het aanvragen van subsidies en fondsen, op basis van no-cure-no-pay. Denk hierbij aan het adviseren, het volledig aanvragen, verantwoorden, managen en evalueren van subsidies op het gebied van onderwijs en jeugd.
Subsidies worden zowel lokaal als landelijk aangeboden, daarom is het belangrijk om eerst contact met u te hebben om de mogelijkheden door te spreken, specifiek voor uw school of instelling. Tijdens dit gesprek bespreken we voor welke doelgroep en met welk doel we een subsidie kunnen indienen.

Originele persbericht

Lees hier het originele persbericht.