Persbericht: RobotWise haalt bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies op voor scholen

Amstelveen, 12 januari 2021RobotWise, de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots, heeft het afgelopen jaar bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies opgehaald voor scholen, via het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidies kunnen door de scholen gebruikt worden voor het aanbieden van lesprogramma’s van RobotWise aan leerlingen, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen. Deze lesprogramma’s zijn erop gericht om leerlingen belangrijke sociale skills bij te brengen, met behulp van sociale robots en speciaal ontwikkelde lessen.

Het afgelopen jaar konden scholen via het programma Gelijke Kansen subsidies aanvragen voor lesprogramma’s gericht op leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het doel is om doorstroom van deze leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarbij gaat het om leerlingen die het risico lopen dat ze niet goed aansluiten op vervolgonderwijs. Deze leerlingen hebben wel degelijk de potentie om verder te leren, maar hebben – vergeleken met leeftijdsgenoten – minder kansen. Bijvoorbeeld kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau, maar ook kinderen die speciaal onderwijs volgen.

Subsidie-aanvragen op basis van no-cure, no-pay 

Omdat subsidiemogelijkheden niet altijd bekend zijn bij scholen en het aanvragen een complexe aangelegenheid is, besloot RobotWise om scholen hierbij te helpen, op basis van een no-cure, no pay-basis. Dit gebeurde in samenwerking met Maze Subsidies. In mei 2020 werden de eerste contacten gelegd met basisscholen door heel Nederland, die vervolgens werden gematcht met middelbare scholen. Op 29 oktober 2020 kregen de scholen bericht of hun subsidie-aanvraag was toegekend.

In totaal is via deze weg bijna 900.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend aan 40 scholen, die zij in 2021 onder andere kunnen besteden aan RobotWise lesprogramma’s, aan het coachen en opleiden van leerkrachtenteams en aan de aanschaf van robots voor de klassen. De eerste scholen starten al in januari met de eerste RobotWise training en met het bijbehorende lesprogramma, zodat zij deze programma’s uiteindelijk zelfstandig kunnen geven aan leerlingen.

“Wij zijn bijzonder blij dat de subsidie Doorstroom PO-VO aan ons is toegekend. Dankzij deze subsidie kunnen we onze docenten en leerlingen een uitdagend extra hulpmiddel aanbieden, via de didactische werkwijze van RobotWise. Aandacht voor motivatie, samenwerken en maatwerk, met educatieve robots als hulpmiddel, is voor onze leerlingen extra belangrijk. Zo leren zij nieuwe vaardigheden, met een positieve ervaring en met veel leerplezier. Daarmee zijn ze beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt”, zegt Merel Schulte, Orthopedagoog Pi-scholen, onderdeel van Levvel, de organisatie die kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg helpt.

Talentontwikkeling met robots: 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten

In totaal gaan dit jaar ongeveer 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten door heel Nederland kennismaken met de didactische werkwijze van RobotWise. Daarbij worden robots als middel ingezet om (meta)cognitieve vaardigheden, ‘21st Century Skills’ en taal- en rekenvaardigheid te vergroten. De scholen worden tijdens het gehele traject begeleid door RobotWise, van het trainen van de leerkrachten en de lessen in groep 8 en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, tot aan de verantwoording van de projecten. De scholen kunnen er voor kiezen om de benodigde educatieve robots aan te schaffen of te huren bij de leverancier. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om de projecten te continueren of uit te breiden naar andere klassen, ook na het schooljaar 2021/2022.

Over RobotWise

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve les- en trainingsprogramma’s, met sociale educatieve robots, voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. De organisatie richt zich op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, met een focus op de ontwikkeling van sociale, cognitieve vaardigheden. Kijk voor meer informatie op https://robotwise.nl/.

Contactpersonen voor de pers

RobotWise, Tamar Neter, tamar@robotwise.nl / 06 509 29 295

of, MCS PR, Arnout Lansberg, arnout@mcspr.nl / 023 562 82 08

Download hier het officiële persbericht of lees de blogpost.