RobotWise ontvangt subsidie van MAEX en VSBfonds

“Van harte gefeliciteerd namens MAEX en VSBfonds! Jullie aanvraag voor de MAEX Impuls Noord-Holland is toegekend.” Dit vindt het RobotWise team fantastisch nieuws om te delen!

RobotWise, gespecialiseerd in talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, heeft een subsidie toegekend gekregen van MAEX en VSBfonds. De MAEX Impuls Noord-Holland is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken. RobotWise gaat het subsidiebedrag van €2.500 inzetten voor marketingactiviteiten rond haar bedrijfstrainingen. Daartoe is de samenwerking gezocht met MCS PR en GrowtHub.

“Het subsidiebedrag wordt gebruikt om de naamsbekendheid van RobotWise binnen het bedrijfsleven te vergroten; een deel van de opbrengsten van bedrijfstrainingen wordt gebruikt om onderwijsprogramma’s te financieren”, vertelt Tamar Neter, oprichter van RobotWise.

Training Teamontwikkeling RobotWise

Investeren in het onderwijs met behulp van het bedrijfsleven

RobotWise ontwikkelt sociale, educatieve robot (les)programma’s voor leerlingen en traint leerkrachten on-the-job op het gebied van talentontwikkeling. Het doel is om leerlingen beter voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Alle educatieve programma’s van RobotWise worden ondersteund door leuke programmeeractiviteiten met robots. Naast de technische vaardigheden ligt de focus op sociale en cognitieve vaardigheden – in het onderwijs ook wel de ‘21st Century Skills’ genoemd. Daarbij valt te denken aan probleemoplossend- en analytisch vermogen, kritisch denken en samenwerken, maar ook aan digitale vaardigheden, computational thinking en andere vaardigheden en kennis die essentieel zijn in de 21e eeuw.

RobotWise biedt ook sociale, educatieve trainingen met robots voor het bedrijfsleven. De training – ‘Me, My Team & Robot’ – bevordert teamontwikkeling, van zelfinzicht naar teamleiderschap. In verband met Corona zijn de trainingen zo opgezet dat er door de deelnemers voldoende afstand gehouden kan worden. Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen, worden er verschillende voorzorgsmaatregelen genomen.

Een deel van de opbrengst van deze bedrijfstrainingen wordt vervolgens door RobotWise geïnvesteerd in het onderwijs. Daarnaast kunnen ze scholen de les- en trainingsprogramma’s tegen gereduceerde  tarieven aanbieden.

Besteding MAEX Impuls Noord-Holland

De MAEX Impuls Noord Holland subsidie zal besteed worden aan marketingactiviteiten betreffende Learning & Development trajecten voor het bedrijfsleven. “We hebben tot nu toe nog geen actieve marketing en PR gedaan rond onze zakelijke activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat de expertise en strategische aanpak van MCS PR en GrowtHub ons daarbij veel waarde zullen bieden”, zegt Tamar Neter. “De eerste stap is het opzetten van een communicatieplan, die we vervolgens gezamenlijk gaan uitvoeren om meer bekendheid te geven aan waar RobotWise voor staat en wat we doen. Wij willen onze doelgroepen duidelijk maken hoe wij ze kunnen ondersteunen bij talentontwikkeling, het begeleiden van verandertrajecten en het verbeteren van de interne samenwerking en communicatie.”

Meer informatie over het trainingsaanbod van RobotWise voor bedrijven en scholen is te vinden op
www.robotwise.nl/bedrijven en www.robotwise.nl/robotlesprogramma.