Persbericht: RobotWise en ‘Bol.com bollebozen’ organiseren robot-herfstkamp voor kinderen in Utrecht

Kansenongelijkheid tegengaan door kinderen met robots, digitale vaardigheden te leren

Utrecht, 21 oktober 2021 – Om te kunnen functioneren in een maatschappij waar technologie en media een belangrijke plaats innemen, is het belangrijk kinderen van jongs af aan digitale vaardigheden bij te brengen. Maar niet elk kind heeft dezelfde kansen en mogelijkheden om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarom organiseren RobotWise en de bol.com bollebozen deze herfstvakantie in Utrecht een Robot Playground voor leerlingen met een onderwijsachterstand van scholen uit de wijk Kanaleneiland. Voor dit driedaagse herfstkamp zijn zestien kinderen tussen 9 en 12 jaar uitgenodigd op het hoofdkantoor van bol.com, waar ze aan de hand van allerlei educatieve opdrachten en spelletjes met robots gestimuleerd worden in het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. De bol.com bollebozen is een netwerk van collega’s, partners en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen in Nederland en België.

Foto: kinderen spelen met robots tijden Robot Playground in Utrecht

Spelenderwijs leren

Tijdens de Robot Playground van RobotWise staan plezier, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid centraal. De kinderen leren op een laagdrempelige manier hoe robots werken en hoe je ze programmeert. Het is een eerste stap om ze te interesseren voor technologie. Ze spelen met een groot assortiment aan robots en hebben de beschikking over de modernste technologieën.

“We merken dat kinderen het geweldig vinden om op deze manier te leren over technologie, robotica en programmeren. En omdat ze daarbij ook met elkaar moeten communiceren en samenwerken, oefenen ze spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden”, zegt Tamar Neter, CEO en oprichter van RobotWise. “Het is super waardevol dat we samen met de bol.com bollebozen de Robot Playground naar kinderen in Utrecht kunnen brengen. Dit soort initiatieven zijn nodig om de ongelijkheid in onze samenleving terug te dringen en kinderen de kansen te geven waar ze recht op hebben.”

Vrijwilligers van bol.com

Het driedaagse robotkamp is een initiatief van de bol.com bollebozen, een community van bol.com-collega’s, partners en maatschappelijke organisaties. De bol.com bollebozen organiseert activiteiten en projecten die kansenongelijkheid bij kinderen in Nederland en België tegengaan, door het plezier van lezen en verhalen over te brengen en door het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Gedurende de drie dagen van het herfstkamp ondersteunen vijftien vrijwilligers van bol.com het RobotWise team op de Robot Playground bij het begeleiden van de kinderen. Daarnaast geven ze de kinderen een rondleiding op het hoofdkantoor.
Evita Dupker, projectmanager MVO bij bol.com:“De Robot Playground past perfect in het plaatje van de bol.com bollebozen. Op deze manier kunnen we kinderen die op sociaal en educatief vlak een steuntje in de rug nodig hebben de kans bieden spelenderwijs hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Én zo hopen we er voor deze kinderen een leuke en leerzame herfstvakantie van te maken.”
De Robot Playground van RobotWise en de bol.com bollebozen vindt van 20 tot en met 22 oktober plaats op het bol.com hoofdkantoor in Utrecht.

Over RobotWise

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve les- en trainingsprogramma’s, met sociale educatieve robots, voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. De organisatie richt zich op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, met een focus op de ontwikkeling van sociale, (meta-) cognitieve vaardigheden. Kijk voor meer informatie op RobotWise.nl.

 Over de bol.com bollebozen

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Als een van de bekendste winkels van Nederland en België moet iedereen bij ons terecht kunnen en staan we midden in de samenleving. Bol.com wil investeren in die samenleving, én in de medewerkers en ondernemers van de toekomst. Daarom hebben we de bol.com bollebozen opgericht.

Niet iedereen heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Er bestaat ongelijkheid die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door taalachterstand en gebrek aan digitale vaardigheden. De bol.com bollebozen wil die kansenongelijkheid tegengaan. Onze projecten en activiteiten zijn erop gericht om kinderen in Nederland en België te helpen met het ontwikkelen van hun taal- en digitale vaardigheden. Bol.com-collega’s, partners en maatschappelijke organisaties voor kinderen vormen samen de bol.com bollebozen. Bol.com bollebozen is er voor bol.com’ers die zich willen inzetten voor maatschappelijke projecten. Maar we werken ook samen met maatschappelijke organisaties, die we ondersteunen met kennis, artikelen en diensten. Kijk voor meer informatie op bol.com/bollebozen.nl.

Contactpersonen voor de pers

RobotWise, Tamar Neter, tamar@robotwise.nl / 06 509 29 295

Bol.com, afdeling woordvoering, Joost Morel, joost@dewolven.com  / 06 132 17 840

De Wolven, pr-bureau, Anne van den Nulft, anne@dewolven.com / 06 242 86 390

Download hier het officiële persbericht.