Persbericht: Robot Playground van RobotWise traint Amstelveense jeugd in digitale vaardigheden

skills gap oplossen met robots

Amstelveen, 20 oktober 2022 – Kinderen tussen 8 en 12 jaar in Amstelveen worden deze herfstvakantie digitaal vaardiger. RobotWise, KPMG, HP en Gemeente Amstelveen organiseren namelijk de ‘Robot Playground’, twee dagen waarin spelenderwijs ontdekken en leren over technologie, robotica en programmeren. Na de vakantie volgt een RobotWise onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs. De bedrijven zeggen toe om de komende twee jaar 150 leerlingen te trainen op dit gebied.

Digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker om te kunnen functioneren in een maatschappij waarin je niet om technologie heen kunt, en waarin het bedrijfsleven steeds meer digitale skills van mensen vraagt. Daarom is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan de ruimte en mogelijkheden krijgen digitale vaardigheden te ontwikkelen, aldus de vier organiserende partijen. De kansen voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen zijn niet voor iedereen gelijk.

Oefenen met sociale vaardigheden

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve, gamified les- en trainingsprogramma’s, met sociale educatieve robots, voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. Het bedrijf zet educatieve robots in als hulpmiddel om vaardigheden te ontwikkelen. “We merken dat kinderen het geweldig vinden om op deze manier te leren over technologie, robotica en programmeren”, zegt Tamar Neter, CEO en oprichter van RobotWise“En omdat ze daarbij ook met elkaar moeten communiceren en samenwerken, oefenen ze spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.”

Marijn van Ballegooien, Wethouder Minima, van de gemeente Amstelveen bracht ook een bezoek aan de Robot Playground. “Wij vinden dit evenement als gemeente uitermate belangrijk. Het gaat om gelijke kansen voor ieder kind. Helaas is dat geen vanzelfsprekendheid. Digitale vaardigheden zijn zó belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. Het is daarom mooi dat de gemeente en het bedrijfsleven hier samen in op kunnen trekken, en dit leerzame project kunnen organiseren.”

Neter ziet de maatschappij steeds sneller veranderen en ‘digitaler’ worden. “Het is onze droom ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of kennisniveau, vanuit eigen kracht kan meedoen in die maatschappij. Wij willen iedereen in het onderwijs en het bedrijfsleven laten spelen, werken en leren met sociale robots.” Nieuwe dingen proberen staat daarbij centraal, zegt ze. “Je moet fouten durven maken met een glimlach. Dat is de beste manier om digitale vaardigheden te blijven ontwikkelen.”

Lesprogramma voor het voortgezet onderwijs

De Robot Playground is een initiatief van KPMG en HP en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amstelveen, die zorgdraagt voor het vervoer van de leerlingen. Naast het herfstkamp financieren KPMG en HP ook een lesprogramma voor het voorgezet onderwijs voor de komende twee jaar. Ze zorgen bovendien voor de nodige apparatuur en middelen, training van docenten en de licenties op het lesprogramma van Robotwise.

De samenwerking met RobotWise is onderdeel van het programma van maatschappelijke activiteiten van KPMG die gericht zijn op het bevorderen van kansengelijkheid in Nederland. Titia Schutten, Head of Corporate Responsibility van KPMG Nederland: “In dat programma staat het onderwijs centraal. KPMG vindt dat investeren in onderwijs de beste manier is om mensen, en daarmee de economie en de gehele samenleving, blijvend sterker te maken.”

Gelijke kansen voor ieder kind

“Ook HP heeft een wereldwijd duurzaamheidsprogramma. Het bedrijf kijkt daarvoor met name naar de kerngebieden circulariteit, mensenrechten en digitale gelijkheid”, zegt Rob Idink, Managing Director HP Nederland. “HP’s programma omvat onder andere het helpen van de jeugd om hun digitale talenten te ontwikkelen. Dit maakt de match met Robotwise zo logisch. We willen in 2030 niet alleen het meest duurzame technologiebedrijf zijn, we willen vooral dat klanten, partners en de hele maatschappij daar ook baat bij hebben.”

Over RobotWise

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve, gamified les- en trainingsprogramma’s, met sociale educatieve robots, voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. De organisatie richt zich op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, met een focus op de ontwikkeling van sociale, (meta-)cognitieve vaardigheden. Kijk voor meer informatie op robotwise.nl.

 Contactpersonen voor de pers

RobotWise, Tamar Neter, 06 509 29 295, tamar@robotwise.nl 

KPMG, Silvia Pilger, woordvoerder KPMG Nederland. pilger.silvia@kpmg.nl / 06 557 347 24

Download hier het officiële persbericht.