Persbericht: KPMG steunt startup RobotWise met interactief onderwijs op scholen

Amstelveen, 18 juni 2020 – KPMG steunt RobotWise met het verzorgen van interactief onderwijs op Nederlandse scholen. De Amstelveense onderneming zet robots in om leerlingen te helpen om hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met een donatie van ruim veertig educatieve robots en tablets stelt KPMG RobotWise in staat haar interactieve workshops en lesprogramma’s voor verschillende soorten scholen en jeugdhulp instellingen, verder te ontwikkelen.

Centraal in de lesprogramma’s van RobotWise staat de inzet van technologie om leerlingen met name sociale vaardigheden aan te leren. “In de ogen van RobotWise is het niet alleen van belang dat kinderen met computers leren omgaan”, zegt Ashnie Bisalsingh, bij KPMG verantwoordelijk voor de CR-activiteiten. Bisalsingh: “Het bedrijf helpt leerlingen ook om hun sociale en emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Hiertoe schaft zij wereldwijd robots aan om vervolgens diverse lesprogramma’s hiervoor te ontwikkelen, RobotWise op basis van de specifieke vraag van scholen en bijvoorbeeld ook zorginstellingen. gebruikt onze financiële injectie om bijna veertig robots aan te schaffen, die in eerste instantie zullen worden ingezet op de Amstelveense Bloeiwijzer en de Amsterdamse Bascule. De Bloeiwijzer is een openbare school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. De Bascule is een kinder- en jeugdhulpcentrum voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychische problemen in Duivendrecht. Zij komen naar de Bascule voor dagbehandelingen.” Met de inzet van de robots is het mogelijk om deze behandelingen ook op afstand uit te voeren, of binnen de instelling zelf met inachtneming van de 1,5 meter samenleving.

Onderwijs centraal in maatschappelijk programma KPMG

De donatie aan RobotWise past volgens Bisalsingh in het programma van maatschappelijke activiteiten van KPMG. Bisalsingh: “In dat programma staat het onderwijs centraal. KPMG vindt dat het investeren in onderwijs de beste manier is om de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. Conform de Global Goals van de Verenigde Naties in het algemeen en de doelstelling ‘Quality Education’ in het bijzonder, staat ‘lifelong learning’ centraal in het selecteren van de maatschappelijke projecten die wij ondersteunen. De activiteiten van RobotWise sluiten hier goed bij aan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen perspectief heeft op werk en inkomen. Bepaalde groepen in de samenleving hebben het minder makkelijk op dit gebied. Door de inzet van kennis en kunde van onze professionals draagt KPMG actief bij aan het verbeteren van de positie van deze groepen in de maatschappij en bevorderen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Noot voor de redactie

Op vrijdag 19 juni 2020 om 10.45 uur vindt de officiële overhandiging van de robots plaats bij de Bloeiwijzer, Den Bloeienden Wijngaerdt 2 in Amstelveen. Tijdens de bijeenkomst zal Edwin Herrie, lid van de Raad van Bestuur van KPMG, een officiële handeling verrichten. KPMG nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw belangstelling per email kenbaar maken, bellm.andy@kpmg.nl

Download hier het officiële persbericht of lees de blogpost.