Nationaal Programma Onderwijs met RobotWise

In samenwerking met RobotWise kan je je gelden van het Nationaal Programma Onderwijs effectief en duurzaam inzetten en daarbij ook ondersteunende digitale technologie zoals robots, tablets of laptops aanschaffen.

Omdat er zoveel mogelijk is binnen het Nationaal Programma Onderwijs is hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe je op basis van de menukaart het effectieve RobotWise programma kan integreren in jouw plan van aanpak. Het RobotWise programma is geschikt voor het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

 

Neem contact op voor jouw school

 

Interventies met RobotWise – de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs

Jouw school kan met (een gedeelte van) de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs het programma van RobotWise financieren, inclusief de aanschaf van eventuele robots, iPads, laptops of andere digitale technologie. Hieronder benoemen we de 3 doelgebieden die van toepassing zijn voor de programma’s, die je in samenwerking met RobotWise uitvoert. Dit zijn op de menukaart van het Ministerie van OCW doelgebieden A, D en F.

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

RobotWise biedt verrijkingslessen welke vallen onder ‘Uitbreiding onderwijs’. Onze programma’s worden gekoppeld aan de leerdoelen en thema’s die van toepassing zijn voor de leerling en de school. Daarbij worden de programma’s van RobotWise al jaren succesvol geïntegreerd in Zomer- of lentescholen of in andere vakanties. Bekijk bijvoorbeeld hier de  Zomerschool video van NH Nieuws.  Dit zouden we ook – geheel ontzorgd- voor jouw school kunnen uitvoeren.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

RobotWise heeft met veel succes vorig jaar een Doorstroom PO-VO programma ontwikkeld met de focus op metacognitie en zelfregulerend leren waarbij samenwerken en de 21st Century Skills centraal staan. Onze programma’s zijn gekoppeld aan de leerdoelen en de thema’s die van toepassing zijn voor de leerling en de school. Vorig jaar heeft RobotWise € 900.000,- aan overheidssubsidies binnengehaald voor het PO en VO.  Door de kant en klare unieke lesprogramma’s ondersteunt met co-teachers in de klas koppelt RobotWise technische vaardigheden aan de ontwikkeling van sociale cognitieve vaardigheden. Met de inzet van sociale educatieve robots in de klas ontdekken de leerlingen en de leerkrachten de vaardigheden die je al wel hebt maar misschien nog niet voldoende inzet. Door met robots samen te werken ga je op een andere manier nadenken waardoor je je bewust wordt van deze vaardigheden. Door het onderzoekend- en ontwerpend leren, zijn de leerlingen zelfstandig aan het werk gedurende ons programma. De leerkracht/ docent ervaart op deze wijze hoe fijn het is om tijd te hebben om de leerlingen en de groepsdynamiek te observeren. RobotWise heeft evaluatie- en reflectiemomenten met de leerlingen geïntegreerd in haar programma welke makkelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden in het leerlingvolgsysteem van jouw school.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E. Dat betekent dat we niet enkel robots, tablets en/ of laptops kopen, maar deze aankoop (verplicht) koppelen aan een programma dat we uitvoeren in de school.

RobotWise biedt de mogelijkheid om via haar leverancier voordelig robots en tablets en/of laptops aan te schaffen waardoor het in combinatie met RobotWise lesprogramma mogelijk is om deze aan te schaffen via gelden van het Nationaal Programma Onderwijs. Graag informeren we jullie hierover.

RobotWise programma

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve les- en trainingsprogramma’s, met sociale educatieve robots, voor alle typen onderwijs. Deze programma’s zijn nu ook beschikbaar als Online Game in het platform Seppo! Wij richten ons op talentontwikkeling van de leerlingen en leerkrachten/ docenten met robots als hulpmiddel, waarbij ‘Socializing through technology’ de rode draad is. RobotWise heeft kant en klare  lesprogramma’s voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

RobotWise komt bij je op school en geeft zelf de lessen of jouw leerkrachten/ docenten worden opgeleid om robots in te zetten als hulpmiddel voor talentontwikkeling, waarbij we ook ondersteuning in de klas kunnen bieden met behulp van onze co-teachers.

 

Neem contact op voor jouw school

 

Het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor is in totaal € 8,5 miljard beschikbaar gesteld. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Een groot deel van de € 8,5 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs is naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen gegaan. Zij kunnen hiermee leerlingen en leerkrachten helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. Meer informatie over dit steunprogramma kan je lezen op  de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling ongeveer € 700 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld.

Het Ministerie heeft per doelgebied A t/m F interventies omschreven die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
Neem direct contact met ons op voor een voorstel op maat.