Solly robot

Solly kit

Solly laat je kennis maken met milieubewuste techniek en duurzaamheid. Het abstracte begrip duurzaamheid wordt door het educatieve pakket Solly op een leuke en begrijpelijke manier uitgelegd. Het pakket bestaat uit twee robots, Solly en Letty. Solly is de grootste van de twee en kan zonne-energie opwekken, in zijn mond zit namelijk een zonnepaneel. Wanneer je Solly zijn mond opent en naar de zon richt kan hij energie opwekken. Dit wordt uitgelegd als het ‘eten’ van de zonnestralen. Met de energie van Solly kan je Letty laten schijnen, Letty is namelijk een lichtje dat kan worden aangesloten op Solly. Naast Solly en Letty bevat het pakket ook een batterij-buik, een WiFi-stick en een flowkabel. De batterijbuik kan energie opslaan in de buik van Solly, met de flowkabel kan deze energie worden doorgegeven aan Letty (of een andere robot) en met de WiFi-stick kunnen gegevens van Solly naar een andere apparaat worden verzonden. Naast Solly en Letty kan je ook zelf een robot vriendje bouwen voor Solly met de BYOR-kit (build-your-own-robot, BYOR). In dit pakket zitten verschillende input elementen (microfoon, licht-sensor, afstand-sensor, draaiknop) en output onderdelen (ronddraaiend motortje, afstands-motortje, lichtje, speaker). Met materialen zoals karton, rietjes en splitpennen kan je samen met de in-/en output onderdelen je eigen duurzame fantasie robot bouwen, die op zonne-energie werkt.

Ook kan je bij RobotWise de educatieve robots kopen. Voor het onderwijs hanteren we een gereduceerd tarief. Voor informatie over onze prijzen kan je contact opnemen via ons contactformulier.

Vaardigheden

Met Solly leer je hoe duurzame technieken werken en abstracte begrippen rondom milieu en duurzaamheid inhouden. Daarnaast leer en ontwikkel je je door het zelf bouwen van een robot, computational thinking, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Tijdens het bouwen van de robot, wordt er in twee-/ of drietallen gewerkt, waardoor ook de sociale competenties aan bod komen.

Meer informatie over hoe de activiteiten van RobotWise aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen vind je op onze 21st Century Skills pagina.

Solly game

De Solly game leert je op een spelende manier kennismaken met de begrippen milieu en duurzaamheid. De zonne-energie robot Solly komt virtueel terug in de game. Het doel van het spel is om een duurzame alien kolonie op te zetten op een nieuwe planeet. De aliens hebben water,  voedsel en schone lucht nodig. Daarnaast hebben de aliens robots gecreëerd die de planeet van energie kan voorzien. De aliens vinden duurzaamheid en milieu erg belangrijk en daar moet de speler dan ook naar streven. Door energie op te wekken met de fysieke Solly robot (zonne-energie) of door het maken van werkbladen kunnen er Solly-punten worden verzameld die besteed kunnen worden in de game. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld klassen de strijd met elkaar aangaan om de meest gezonde planeet te maken. Het achterliggende doel van de game is om je verantwoordelijk te voelen voor je eigen gemaakte maatschappij met betrekking tot milieu en duurzaamheid.