Onderwijs subsidie aanvragen

RobotWise helpt bij subsidie en fondsen aanvragen en de verantwoording

Het onderwijs wordt overspoeld met allerlei trends, modellen, adviezen en subsidie mogelijkheden. RobotWise kan scholen volledig ontzorgen op het gebied van het aanvragen van subsidies en fondsen.

Wat betekent dit voor jou? Welke subsidie en fonds mogelijkheden zijn er eigenlijk voor jouw school?
Is de subsidie alleen voor de leerlingen, voor de leerkrachten of een combinatie hiervan?
Welke subsidies zijn er mogelijk om mijzelf verder te ontwikkelen?
Kan de aanschaf van (technische) leermiddelen ook gesubsidieerd worden?
Welke mogelijkheden zijn er als we al een subsidie hebben aangevraagd?

Meer informatie aanvragen

Diverse subsidie mogelijkheden voor onderwijs en jeugdhulp

RobotWise kan scholen volledig ontzorgen op het gebied van het aanvragen en de verantwoording van subsidies en fondsen. Denk hierbij aan het adviseren, het volledig aanvragen, verantwoorden, managen en evalueren van subsidies op het gebied van onderwijs en jeugd.
Subsidies worden zowel lokaal als landelijk aangeboden, daarom is het belangrijk om eerste contact met u te hebben om de mogelijkheden door te spreken specifiek voor uw school. Tijdens dit gesprek bespreken we voor welke groep leerlingen en of leerkrachten we een subsidie kunnen indienen.

No cure no pay

No Cure No Pay,  subsidie en fondsen aanvragen betekent dat u niets betaalt tot de aanvraag rond is. Indien u geïnteresseerd bent als PO, VO en (V)MBO school dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met ons, zodat we uw aanvraag nog kunnen indienen voor de deadline. Op dit moment zijn we bezig met de subsidie ‘Doorstroom Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs’ en ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs’. Maar denk ook aan de invulling van bijvoorbeeld het NPO programma (Nationaal Programma Onderwijs).

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO – VO voor gelijke kansen

Op dit moment biedt RobotWise u de kans om onze didactische werkwijze te integreren binnen het ‘doorstroomprogramma PO – VO voor gelijke kansen’.

Subsidie: Doorstroom Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs
Doelgroep: Leerlingen en leerkrachten PO groep 8 en VO leerjaar 1

Samenvatting:

 • RobotWise doorlopende leerlijn 21st Century Skills is met behulp van het programmeren van educatieve robots. Door de inzet van robots is er naast de ontwikkeling van technische vaardigheden ook aandacht voor het verder ontwikkelen van de sociale en cognitieve vaardigheden en geven we inzicht in de executieve functies;
 • Zachte landing van groep 8 naar VO;
 • Relatie met het onderwijs netwerk ;
 • Zowel leerlingen als docenten worden meegenomen in deze subsidie.

Vereiste:

 • Deadline voor het insturen van de subsidie is april 2022.
 • Geen minimale besteding ( één groep 8 PO en één klas 1 VO);
 • Maximaal 124 leerlingen;
 • Subsidie is  1.000 euro per leerling;
 • Minimaal één aanvraag per school;
 • 100% gesubsidieerd (geen co-financiering);
 • Gestoeld op 4 lijnen, waarvan één leerlijn verplicht is, namelijk ‘omgeving en ouder betrokkenheid’;
 • Leerlijn 100 klokuren;
Indien u geïnteresseerd bent als PO of VO school dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met ons, zodat we uw aanvraag nog kunnen indienen voor 31 mei 2020.

We dienen deze aanvraag in voor minimaal één groep 8 en één eerste klas; RobotWise kan scholen ook aan elkaar verbinden voor deze mooie aanvraag.

Meer informatie aanvragen

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

RobotWise biedt u de kans om onze didactische werkwijze te integreren binnen het ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’.

Subsidie: Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021
Doelgroep: Leerlingen en deelnemers die extra ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Samenvatting:

 • Subsidie voor: zomerscholen, weekendscholen, verlengde schooldagen, extra begeleiding tijdens school, paktijkopdrachten voor het (V)MBO.
 • RobotWise is een didactische werkwijze waarbij de 21st Century Skills vanzelf aan bod komen met behulp van het programmeren van educatieve robots. Door de inzet van robots is er naast de ontwikkeling van technische vaardigheden ook aandacht voor het verder ontwikkelen van de sociale en cognitieve vaardigheden.
 • Wij koppelen onze activiteiten en opdrachten aan de aandachtsgebieden wen leerdoelen van uw leerlingen, in verband met de mogelijke leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging;
 • Extra begeleiding en training van het team inclusief co-teaching in de klas;
 • Toegang tot een poule van invalleerkrachten;
 • Gebruik van leendevices of inkoop van devices;
 • Zowel leerlingen als docenten worden meegenomen in deze subsidie.

Subsidie is voor PO, VO en (V)MBO:

 • Materiaalkosten;
 • Inhuren externe partijen;
 • Ontwikkeling lessen;
 • Personele lasten.

Deadline:

Er zijn drie rondes om in te dienen:
Periode  1 =  indienen: 2 juni 2020 – 21 juni 2020, de uitvoering: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020;
Periode 2 = indienen: 18 augustus 2020 – 18 september 2020, de uitvoering: 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021;
Periode 3 = indienen: 19 oktober 2020 – 1 november 2020, de uitvoering: 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Vereiste:

 • Het bevoegd gezag bepaalt wie deelnemen aan het inhaal-en ondersteuningsprogramma;
 • De leerlingen of deelnemers die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen hebben een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden dan wel studievertraging;
 • Een onderwijsinstelling ontvangt nog geen geld voor de activiteiten die worden opgevoerd (niet via het Rijk en ook niet via een andere subsidie). Let op: deze subsidie kan wel in combinatie met de lente/zomerscholen en po-vo-mbo-subsidies;
 • Het programma waar subsidie voor wordt aangevraagd vindt buiten de reguliere schooltijden plaats;
 • Tussenuren vallen tevens buiten regulier schooltijd;
 • De gekozen interventie past bij de doelgroep;
 • Leerlingen en deelnemers kunnen niet worden verplicht deel te nemen aan de activiteit;
 • Minstens 85% van de opgegeven leerlingen/deelnemers voltooien het inhaalprogramma;
 • Examinering en diplomering blijft binnen de regulier onderwijstijd vallen;
 • Per tijdvak kan een bevoegd gezag één aanvraag indienen. Let op: een aanvraag kan meerdere malen ondersteuningsprogramma’s bevatten.
Bedrag subsidie:
 • Een bedrag van 900 euro per leerling/deelnemer is beschikbaar;
 • Dit bedrag is gemaximeerd tot 10% van het totaal aantal leerlingen/deelnemers van de instelling;
 • Uitzondering op de maximering is of de instelling apcg-leerlingen1 of een achterstandsscore kent.

Indien dit het geval is mag een instelling tot een maximum van 20% van het totale leerling/deelnemersaantal aanvragen .Verder geldt dat in tijdvak 1 wordt aangevraagd als mbo-instelling slechts de helft van het maximum aan te vragen bedrag mag worden aangevraagd. De tweede helft kan in een tweede of derde tijdsvak worden aangevraagd. Let op: als hiervoor gekozen wordt wees bewust dat bij de ranking de instellingen die nog niet hebben aangevraagd voorrang krijgen. Pas als er geld overblijft wordt overgegaan op betaling van tweede aanvragen.

Indien u geïnteresseerd bent als PO, VO of (V)MBO school dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met ons, zodat we u kunnen helpen met de invulling van uw programma of het aanvragen van uw subsidie.