Bomberbot

Bomberbot Online Game

Game

Bomberbot is een online game die bij RobotWise wordt gebruikt als leuke programmeeractiviteit. Zelfs de allerjongsten kunnen hierdoor kennis maken met programmeren. Het doel van de game is om de robot ‘Bomberbot’ door verschillende doolhoven te loodsen. Je programmeert door middel van de pijltjes toetsen, waarbij vooral oplossingsgericht en kritisch denken centraal staan. Naarmate je verder in de game komt wordt de code die je moet invoeren steeds complexer. Ook kan Bomberbot attributen verzamelen, zoals een hamer die kan worden ingezet in de levels. Tijdens deze activiteit doe je programmeerkennis op of breng je de kennis die je al hebt in de praktijk, waarbij je ondersteund wordt door de begeleiders van RobotWise.

Ook kan je bij RobotWise de educatieve robots kopen. Voor het onderwijs hanteren we een gereduceerd tarief. Voor informatie over onze prijzen kan je contact opnemen via ons contactformulier.

Vaardigheden

RobotWise koppelt wetenschap en technologie aan de 21st Century Skills met in het bijzonder computational thinking. Zowel ICT-basisvaardigheden en computational thinking komen tot ontwikkeling bij de activiteiten met Bomberbot. Daarnaast wordt ook het creatief vermogen aangesproken bij het vinden van oplossingen tijdens het spelen van de online game. Bij het opdelen van het probleem in meerdere sub-problemen leer je kritisch na te denken. Ook abstract redeneren is belangrijk bij het vinden van deze oplossingen.

Meer informatie over hoe de activiteiten van RobotWise aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen vind je op onze 21st Century Skills pagina.