Pro-Bot robot

Pro-Bot; een ‘robot auto’

Bij RobotWise ga je met de Pro-Bot aan de slag nadat je met de Bee-/Blue-Bot®  de basiselementen van het programmeren hebt geleerd. De Pro-Bot lijkt functioneel gezien erg op de Bee-/Blue-Bot®  maar is geavanceerder. Je kan net zoals bij de Bee-/Blue-Bot®  een mat met vakjes gebruiken waarop de Pro-Bot een route kan rijden. Voordat Pro-Bot geprogrammeerd wordt moet er over de route en het eindpunt en het startpunt worden nagedacht.

Pro-Bot beschikt over licht en geluid sensoren die ook geprogrammeerd kunnen worden. Naast dat je de route die de Pro-Bot rijdt kan programmeren met de pijltoetsen op zijn rug, kan je deze ook figuren of letters laten tekenen. Dit doe je door een stift of potlood in het midden van de Pro-Bot te plaatsen en over een vel papier te laten rijden.

Het geheugen van Pro-Bot kan je zien op het scherm op de rug van de auto. Hierop is te zien welke commando’s er zijn ingevoerd en in welke volgorde de Pro-Bot ze uit zal voeren. Na het experimenteren met de functies van Pro-Bot kan het geheugen gebruikt worden om de opdrachten complexer te maken. De robot kan bijvoorbeeld geprogrammeerd worden om letters te schrijven door verschillende commando’s aan elkaar te koppelen.

Ook kan je bij RobotWise de educatieve robots kopen. Voor het onderwijs hanteren we een gereduceerd tarief. Voor informatie over onze prijzen kan je contact opnemen via ons contactformulier.

Vaardigheden

Tijdens de activiteiten met Pro-Bot komen vaardigheden als computational thinking en abstract redeneren aan bod. Ook leer je de basis van het programmeren waaronder: actie-reactie, verschil tussen input/output, directionele taal (de taal waarmee de robot wordt bestuurd) en bij het begrijpen van algoritmes.

Bij RobotWise wordt je gestimuleerd om samen te werken met behulp van de Pro-Bot. Zo kan je samen een tekening maken met Pro-Bot waarbij creativiteit wordt geprikkeld of elkaar opdrachten te geven om de robot van A naar B te laten rijden,waarbij planvaardigheden belangrijk zijn.

Meer informatie over hoe de activiteiten van RobotWise aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen kunt u vinden onder 21st Century Skills.