Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid met robots

Vanaf 2021 moeten leerkrachten van Nederland verplicht les geven in digitale geletterdheid. Het is duidelijk dat er een nieuwe koers in het onderwijs nodig is, zodat leerlingen nu al de kennis en digitale vaardigheden krijgen, waarmee zij later maximaal in de digitale wereld kunnen functioneren.

In 2019 hebben leraren en schoolleiders, met behulp van Curriculum.nu-werkgroepen, voorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze voorstellen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Dit zijn nog geen lesmethodes. Op basis van deze voorstellen kunnen de wettelijke kerndoelen en eindtermen worden herzien. Hoe digitale geletterdheid precies in het curriculum komt, is nog onzeker. Wordt het een vak, of komt het geïntegreerd terug in alle vakken?

In 2016 heeft RobotWise samen met de pilotscholen een vakoverstijgende leerlijn ontwikkeld waarin de 21st Century Skills geïntegreerd zijn. Digitale Geletterdheid is hier een onderdeel van.

Na 3 jaar ervaring in de klas op basisscholen, voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen start RobotWise een samenwerking met een online uitgever. Straks is het mogelijk om naast onze maatwerk lessen en co-teach trajecten ook onze lessen los af te nemen.

Binnenkort meer bekend op onze website. Voor meer informatie kan je uiteraard al contact met ons opnemen.